Dagens barn og unge tar interaktivitet som en selvfølge. I sin omgang med dataspill, videospill og sosiale medier er barn og unges livsverden preget av aktiv deltaking. Til tross for dette er det en internasjonal tendens i skolen til mer «chalk and talk», «skill and drill» (Roberts 2009). Frafall og kjedsomhet er blitt et problem og noe av bakgrunnen for innføring av valgfag og satsinger som det nasjonale prosjektet Skolebasert kompetanseutvikling, eller Ungdomstrinn i utvikling (UDIR 2013).