Artikkelen analyserer skolepolitiske, pedagogiske og idrettsfaglige diskurser, som i skolesystemet har underbygget rekontekstualiseringer av både politiske motiver, verdigrunnlag og pedagogisk diskurs i veksten av skoletilbud for idrettsinteresserte elever i videregående opplæring. Artikkelen genererer kunnskap om diskurser som har underbygget idrettsfaglige, skolepolitiske og ideologiske utviklingstrekk som gjennom 50 år mer og mer imøtekommer de spesielt idrettsaktive elevene i skolesystemet. Ved det settes i kontekst en utvikling der faget «toppidrett» i den nasjonale læreplanen «Kunnskapsløftet» framstår som et regulerende tiltak for å gi fylkeskommunale skoler adgang til et marked med populære private tilbydere av studiespesialisering kombinert med tid til dyrking av toppidrettsambisjoner.