I artikkelen diskuteres læreres erfaringer med en transparent skolearkitektur i en videregående skole, og det belyses hvordan arkitektur kan utøve makt gjennom ulike disiplinerende teknikker. Data er samlet inn gjennom deltagende observasjon i to klasser i syv måneder, samt intervju med 11 lærere. Resultatene viser at lærerne er kritisk til den transparente arkitekturen. Gjennomsiktigheten har bidratt til en begrensning i lærernes metodefrihet, kontakten med elevene er blitt mindre, samtidig som det å bli eksponert for andres blikk oppleves ubehagelig.