Denne artikkelen belyser den pedagogiske lederens refleksjon i praksis i personalledelse. Refleksjon i praksis henviser til lederhandlinger hvor lederen står midt i situasjonen der refleksjon og handling er en del av den samme prosessen. For å diskutere det uforutsigbare i personalledelse anvendes Schöns teori om refleksjon-i-handling og profesjonelt artisteri sammen med data fra kvalitativ skygging og video-stimulated recall-intervjuer. Studien avslører at det uforutsigbare i personalledelse består av tre initiativer eller aktiviteter: tolkning, etisk vurdering og tilpasning til situasjonen. Artikkelen argumenterer for at disse initiativene kan bidra til å utdype forståelsen av personalledelse i barnehagen.