Vestlige samfunn er under press, både innenfra og utenfra. I lengre tid har vår sivilisasjon gjennomgått en intern individualisering og differensiering, samtidig som møtet med andre kulturkretser har utfordret egne verdier. Denne stadig økende pluralismen stiller oss overfor ikke bare en rekke politiske, men også flere pedagogiske utfordringer. Av særlig betydning er spørsmålet om hvordan individer skal dannes til borgere med en demokratisk selvforståelse.