Artikkelen tar for seg diskursen rundt mangfoldbegrepet og måten den nasjonale satsingen «Kompetanse for mangfold» operasjonaliserer begrepet på. Ideer fra kritisk multikulturelt perspektiv og kritisk pedagogikk klargjør hva satsingen bør innebære, og utdanningssituasjonen til norske rom brukes for å aktualisere problemstillingene som diskuteres. Artikkelens hovedargument er at mangfoldbegrepet, slik det brukes i satsingen, er utilstrekkelig med hensyn til å åpne for kritiske diskurser om det flerkulturelle samfunn. Ved å bruke mangfoldbegrepet kan myndighetene, i sin streben etter at alle skal inngå i en bortimot universell enhet, tilsløre uenighet og strukturell ulikhet.