I artikkelen argumenteres det for at mangfold manifesteres i et utall variasjoner. Gjennom en kombinasjon av naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige perspektiver på mangfold oppstår en utvidet forståelse av mangfold. Brobygging mellom ulike fagtradisjoner kan være fruktbart for å utvide våre horisonter rundt et fenomen. I denne artikkelen fører det til en konklusjon om at mangfold er essensen av den menneskelige natur.