Artikkelen diskuterer representasjon av samiske skjønnlitterære tekster i læreverk for ungdomstrinnet i henhold til planverkene fra de siste tre tiårene. Planverksformuleringer gir indikasjoner på at skoleelever skal få kunnskaper om samisk språk, kultur og skjønnlitteratur. Læremidlenes inkludering av samiske skjønnlitterære tekster blir diskutert med utgangspunkt i føringer i planverkene og hva som konstituerer en samisk skjønnlitterær skolekanon.