Basert på en empirisk undersøkelse i utvalgte barnehager tematiserer artikkelen musikalsk praksis i barnehagens hverdagsliv i et mangfoldsperspektiv. Ved hjelp av sosiologisk og musikksosiologisk terminologi rettes blikket mot musikalsk aktive ansatte. Fem idealtypiske «musikalske veivisere» blir identifisert: DJ-en, tilretteleggeren, korlederen, omsorgsgiveren og artisten. Disse drøftes i lys av yrkesidentitet, repertoarvalg, bruk av nyere musikkmedier, barns medvirkning og forholdet mellom formell og uformell kompetanse. Med utgangspunkt i veiviserne og deres praksis reises problemstillinger både omkring musikkpedagogisk tenkning og aktuelle politiske føringer om å styrke mangfoldet i barnehagene.