Hva har demokratisk medborgerskap med 22. juli å gjøre? I denne artikkelen ser vi nærmere på spørsmålet gjennom en diskusjon av skolens rolle i etterkant av terrorhandlingene som rammet Norge sommeren 2011. Artikkelen er basert på en kvalitativ undersøkelse blant elever i videregående skoler. Vi drøfter elevenes oppfatninger av 22. juli og hva som har blitt gjort i skolen i lys av begrepet demokratisk medborgerskap. Studien ser på skolens rolle generelt, men har samtidig et særlig blikk på fellesfaget Religion og etikk.