Resultater fra et omfattende aksjonsforskningsprosjekt på Høgskolen i Oslo og Akershus, gjennomført i samarbeid mellom forskere og yrkesfaglærere, peker mot store utfordringer i yrkesutdanningen. Et hovedproblem er manglende samsvar mellom utdanningsinnholdet og elevenes behov for å utvikle kunnskap i yrker de ønsker å utdanne seg til. Det ble gjort forsøk med en modell for yrkesforankret utdanning hvor kjernen er arbeidslivspraksis i valgt yrke i prosjekt til fordypning. Et grunnprinsipp et at innholdet i programfagene og fellesfagene tar utgangspunkt i elevenes praksiserfaringer. Elever, lærere og instruktører som var med i prosjektet, oppfatter modellen som meningsfylt og kompetansefremmende. Men etablerte utdanningstradisjoner og -strukturer skaper hindringer for yrkesforankring.