FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling (2005–2014) har resultert i tallrike praktiske prosjekter, nettsider og forskningsresultater og har løftet frem barnehagen som del av den livslange læringen for bærekraftig utvikling. I kjølvannet av dette tiåret vil bærekraftig utvikling få en større plass i den nye rammeplanen for barnehagen som er planlagt ferdig i 2016. Kunnskapsdepartementet stiller krav for barnehagelærerutdanningen om å utdanne kandidater med relevant kompetanse i utdanning for bærekraftig utvikling. Men hva er relevante kompetanser for bærekraftig utvikling i barnehagen? Det er fortsatt mye uklart rundt barnehagen sin rolle i livslang læring i et bærekraftig perspektiv.