Grunnskolen i Oslo praktiserer fritt skolevalg, og noen foreldre søker barna sine til en annen skole enn nærskolen. De viktigste faktorene ved valg av ungdomsskole er elevenes egne meninger, at skolen ligger i nærmiljøet, og at skolen har et godt sosialt miljø. Det er noen forskjeller i oppfatning av hvor viktig de enkelte faktorene er for de som har søkt om skolebytte og de som ikke har søkt. Den viktigste konklusjonen er likevel at vurderingene til foreldre som søker om skolebytte, skiller seg lite fra vurderingene til andre foreldre.