Stortingsvalget 2013 har gitt Norge en blå-blå regjering. FrP er for første gang i regjering, og det råder en viss spenning med hensyn til overgangen fra å være et rent opposisjonsparti til å innta en ansvarlig posisjon i regjeringskontorene. Denne artikkelen analyserer den utdanningspolitiske retorikken i partiprogrammene til stortingsvalget i 2013 og regjerningen Solbergs politiske plattform, og reiser spørsmål om vi med den nye regjeringen kan forvente et utdanningspolitisk skifte. En longitudinal studie av den utdanningspolitiske retorikken i partiprogrammene i perioden 1945–2000 danner bakgrunn for analysen.