En storstilt innføring av datamaskiner i videregående skole og ungdomsskolen er de siste to tiårene gjennomført uten faglig gjennomtenkning av konsekvensene av dataentusiaster i allianse med nasjonale og regionale politiske eliter. Teknologitetthet i norske klasserom ligger i den absolutte verdenstoppen. Digitaliseringen bygger på konsensus i de politiske elitene, men er kontroversiell i lærerstanden, spesielt digitaliseringen av eksamen, som utvides kraftig i disse dager. IKT i skolen kan gi mer fusk og plagiat, og svekker tilliten til skolens resultater.