Artikkelen analyserer fremstillingen av islam i læreboka RLE-boka 8-10 (2013) i lys av læreplanen i RLE-faget. Den undersøker hvilke substansielle og meningsladde kunnskapsbiter som bringes inn eller utelates, og argumenterer for at den knappe fremstillingen av islam har flere svakheter. Det er for liten vekt på jordingen av islam i hverdagsliv og samfunnsliv, for liten vekt på sammenhengen mellom skrifttradisjoner, praksis og etikk og på mangfoldet blant muslimer. Dette får betydning for religionsforståelsen som formidles i læreboka.