I denne artikkelen peker jeg på den koalisjonen av Kunnskapsdepartementet (KD), ekspertise og marked, som setter skolens formål til side, blant annet ved å nekte foreldre innsyn i skolens registrering av deres barns atferd. Samarbeidet mellom stat og marked trenger seg mellom to av grunnskolens bærende forutsetninger: lærernes profesjonalitet og moralens reproduksjon gjennom oppdragelsen. Jeg trekker også fram to førsteordens verdier i norsk skole; den kantianske ideen om menneskets verdighet og den hegelske anerkjennelsens dialektikk. De kan føres tilbake til den europeiske opplysning