Artikkelen har utgangspunkt i forståelsen av den pedagogiske relasjonen som vilkår for pedagogisk virksomhet, og viser og argumenterer for at relasjonen er lokalisert i verden omkring oss heller enn mellom voksen og barn. Relasjonens lokalisering utenfor de to partene, og en argumentasjon for hvordan dette muliggjør en «tom» relasjon, åpen for det ikke-planlagte og spontane, aktualiserer spørsmål knyttet til makt, frihet og autoritet i forholdet mellom barnets sosialisering og personalisering.