Målet med denne artikkelen er å bidra til bevisstgjøring knyttet til skriveprosessen for både studenter og veiledere. I teksten presenterer vi en undersøkelse av skriveprosessen blant masterstudenter ved NTNU. Undersøkelsen viser at opplevelsen av skriveprosessen kan kategoriseres i studentenes selvregulering, meningsskaping, mestring og selvfølelse. Videre opplever studentene variasjon i spennet fra dårlige til gode skriveperioder. Avslutningsvis diskuterer vi sammenheng mellom kategoriene og hvordan togmetaforen kan representere et positivt skift i skriveprosessen.