En intersektionel kønspædagogik søger at sammenflette køn med sociokulturelle positioner som seksualitet, etnicitet, nationalitet, dis/abilitet og klasse. Vejene hen mod en intersektionel kønspædagogik er i artiklen eksemplificeret med to danske cases, der er anvendt til at belyse dropout-problematikken. De to cases peger på minoriteter, som udgør problemer i skolen, der kan føre til dropout. Afslutningsvis udstikkes der metoder i en intersektionel (køns)pædagogik, der kan imødekomme mangfoldigheden blandt elever i skolen. Artiklen er primært teoretisk og metodisk diskuterende, mens empirien fungerer eksemplificerende.