Adam var en tospråklig gutt som akkurat hadde fylt seks år og skulle begynne på skolen om seks måneder. Ifølge -barnehagen Adam gikk i, var han «velfungerende både -sosialt og språklig», han «gjør seg greit forstått» og det «-virker som han skjønner det som blir sagt i barnehagen». Vi gjorde flere video-opptak av Adam for å studere hans andrespråksutvikling, og vi skal her presentere og analysere ett av disse opptakene. Der møter vi ham i en pedagogisk tilrettelagt situasjon sammen med en pedagog og et annet tospråklig barn.