Truverdet til kvantitativ utdanningsforsking står og fell ved om vi kan stole på dei publiserte resultata, og på korrekt bruk av dei statistiske metodane. Det er mange snublesteinar på vegen. I denne artikkelen drøftar eg problemet, og viser gjennom eit døme frå boka Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analysis relating to achievement (Hattie 2009) at vi ikkje alltid kan stole på det som vert publisert. Dette er eit problem som må takast på alvor; u-tdanningsforskinga har ikkje råd til å misse truverde.