Dagens rammeverk for grunnskolen har i stor grad overlatt til praksisfeltet å definere og utforme tilpasset opplæring. Dette arbeidet krever en tydelig ledelse som gir arbeidet kraft og retning. Samtidig har resultat fra ulike undersøkelser vist at rektor engasjerer seg for lite i utviklingen av god klasseromspraksis. Vi spør utvalgte rektorer hvordan de tolker sitt oppdrag som ansvarlige for at tilpasset opplæring blir initiert og fulgt opp på skolen. Artikkelen drøfter rektorenes forståelse av tilpasset opplæring, opplevde utfordringer og hvilke handlingsvalg de gjør når de leder tilpasset opplæring ved egen skole.