Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 113-114)
av Finn Daniel Raaen
Strengt tatt nedstammer vi alle fra innvandrerehvis vi bare fører våre slekter et stykke bak over i historien.Til Norge har de innvandret over et mye lengre tidsrom enn nasjonenNorge ...
(side 115-127)
av Hilde Wågsås Afdal
Norge har siden begynnelsen av 70-tallet hatt integrering som uttalt målsetting for sin flyktning- og innvandringspolitikk. Debatten rundt om behovet for, og målet med og metoder for integrering, har vært ...
(side 128-144)
av Eystein Gullbekk
Som ledd i utviklingen av en flerkulturell (enhets)skole, er faget KRL innført og utviklet rundt begrepene identitet og dialog. Dialog er en kommunikasjonsform der ny forståelse, kunnskap og erkjennelse ...
(side 145-156)
av Renate Grytnes
Jeg vil i denne artikkelen fremstille de ulike hovedlinjene i debatten om muslimsk privatskole i Norge, og på den bakgrunn stille spørsmålet: vil en muslimsk skole føre til at barna ...
(side 157-172)
av Yngve Troye Nordkvelle
Kritiske analyser av samfunnsvitenskapens klassikere viser at deres eurosentrisme var omfattende. Deres antakelser bygde på forskningsmateriale som i dag ses som alderdomlige rariteter. Likevel har de formet våre verdensbilder på ...
(side 173-190)
av Anders Breidlid
Denne artikkelen fokuserer på utdanningsbistand rettet mot det afrikanske kontinent, og spesielt forholdet mellom Verdensbanken og norsk utdanningsbistand. Artikkelen drøfter aspekter ved Verdensbankens utdanningsfilosofi og den diskurs som er toneangivende ...
(side 191-204)
av Aslaug Kristiansen
Dialog er en måte å undervise på som mange verdsetter, samtidig som det finnes mange ulike former for dialog. I denne artikkelen retter jeg søkelyset mot den dialogen som Martin ...
(side 205-219)
av Kjetil Børhaug
Det vert ofte tala om at demokrati er djupt forbunde med utdanning. Når vi drøftar utdanning og demokrati er det likevel viktig å sjå korleis dei ulike oppgåver som inngår ...
(side 220-229)
av Jens Christian Jacobsen
I artiklen beskriver jeg en udvikling, hvor der sker en kapitalisering af viden og en markedsgørelse af forskning og uddannelser. Denne udvikling finder sted i stadig stigende grad på de ...
(side 230-238)
av Bente Bolme Moen
«Tilpasset opplæring» er et problematisk begrep. Både lærere og lærerstudenter har uklare oppfatninger av hva begrepet innebærer. Artikkelen ser begrepet tilpasset opplæring i sammenheng med nyere teorier om læring og ...
Bokmeldinger
(side 239-241)
av Leif M. Hokstad, Hildegunn Otnes og Ole K. Solbjørg
Yvonne Fritze, Geir Haugsbakk og Yngve Troye Nordkvelle (red.): Dialog og nærhet. IKT og undervisning. (Høyskoleforlaget 2003)
(side 241-244)
av Arnt Stabell-Kulø
Sissel Østberg: Muslim i Norge. Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere (Universitetsforlaget,2003.)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon