Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 93-95)
av Finn Daniel Raaen
leder
(side 97-103)
av Aud Marit Simensen
Engelsk som obligatorisk fag fra og med 1. klasse i grunnskolen til og med 1. klasse i videregående skole, er i større grad enn tidligere blitt det dominerende fremmedspråket i vårt utdanningssystem ...
(side 104-113)
av Erik Knain
Forholdet mellom teori og praksis er et tilbakevendende tema i diskusjoner om yrkesopplæringen, ikke minst for å forklare frafall i denne delen av videregående opplæring. En studie av to elevgrupper ...
(side 114-132)
av Knut Ole Lysø
I denne artikkelen gjøres rede for noen erfaringer jeg gjorde som lærer i matematikk i utviklingsprosjektet «Desentralisert IKT-støttet allmennlærerutdanning», et prosjekt som ble iverksatt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag ...
(side 133-144)
av Rune Krumsvik
Trass i ei relativt omfattande satsing på IKT i norsk utdanning har mange skular vanskar med å utnytte teknologien og veve den inn i si pedagogiske verksemd på ein god ...
(side 146-158)
av Alf Gunnar Eritsland
Denne artikkelen er refleksjonar etter ein skriveprosess hausten og vinteren 2002-2003 der produktet var ny rammeplan for allmennlærarutdanninga (ALU). Planen blei til i ei lang linje frå stortingsmelding, skriving, høring, omskriving ...
(side 159-168)
av Harald S. Harung, jr.
I «Med viten og vilje» (NOU, 1988, s. 7) heter det om de klassiske mål for utdanning at «mennesket skal tøye sine evner, utvikle overgripende forståelse og ta seg selv i bruk ...
(side 168-174)
av Unni Vere Midthassel
Kollegaveiledning er en arbeidsmåte der kolleger skal bidra til hverandres kompetanseutvikling ved å ta utgangspunkt i hverdagens utfordringer. Tiltaket er blitt fremhevet som nyttig for å øke læreres profesjonalitet og ...
(side 175-181)
av Einar Bergland
Samene er i den siste tida møtt med velvilje fra politisk hold, men skolebyråkratiet synes ikke å ta tilstrekkelig hensyn til at samene er et eget folk, der mange fremdeles ...
(side 182-199)
av Oddbjørn Evenshaug
Besteforeldrene er blitt mange, men besteforeldrerollen er diffus, og mange sliter med å finne den rette balansen mellom støttende engasjement og forstyrrende innblanding i sine barns og barnebarns liv. Dette ...
(side 200-212)
av Per Solberg
Min overskrift er knyttet til Lars Løvlies utsagn i NPT nr.1-2 om pedagogikken i lærerutdannelsen: Pedagogikken kan ikke «gi slipp på det allmenne danningsperspektiv». Løvlie ønsker et fag der bl ...
Innhogg
(side 213-215)
av Alfred Oftedal Telhaug
INNHOGG
Bokmeldinger
(side 228-229)
av Wenche Storaker
Martha Lea (red.): Samfunn og Helse Jubileumsskrift for førskolelærerutdanningen i Stavanger. Tidvise skrifter nr. 46.
(side 229-230)
av Kari Thingelstad
Hilde Eskild og Benedicte Hambro: Snikk, snakk, snute: En praktisk bok om muntlig fortelling
(side 230-233)
av Ragna Ådlandvik
Kåre Skagen: Pedagogikkens elendighet. Ukorrekte artikler på randen av litteratur
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon