FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 og medlemslandene opfordres til i perioden 2016-2030, at arbejde med at implementere dem. Verdensmålene er universelle, det vil sige at de retter sig mod alle lande i verden og tager højde for det enkelte lands udgangspunkt. Baggrunden for verdensmålene er de store udfordringer, hele verden står overfor i dag; udfordringer, der bl.a. tæller social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på lige eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer. Der er tale om nationale udfordringer med store konsekvenser, globalt og regionalt, og FN inviterer til at medlemslandene står i spidsen for at målene bliver nået i et globalt fællesskab. Helen Clark, chef for UNDP siger:

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er netop blevet vedtaget og sætter prioriteterne for den globale udvikling over de næste 15 år. Den forpligter alle verdens lande til at udrydde fattigdom og sult, bekæmpe ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed, anstændigt arbejde og miljømæssig bæredygtighed. Målene fokuserer også på at fremme fred og sikkerhed og internationale partnerskaber. En inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, som ikke lader nogen i stikken, og som respekterer planetens begrænsninger, er afgørende.

(Lundin og UNDP (2016) BLIVER VERDEN BEDRE? København: UNDP)

Indenfor uddannelsessektoren i de nordiske lande blev målene straks, efter deres vedtagelse, søgt omsat til praksis, først gennem den overordnede lovgivning og derefter blev de indskrevet som mål for uddannelsessektorens forskellige fagområder. Overskriften var bæredygtighed. Det gjaldt både håndværks praksis og kunst- og håndværksfagenes videnskabsområde. I nordisk regi består fagene af kunst, design og håndværk, slöjd, grønlandsk kunst og håndværk og samisk doudji.

Bæredygtighed kan ses som den traditionelle og historiske baggrund for alle håndværksfag og i den sammenhæng virke unødvendig. Industrialisering og tekniske fremskridt betyder imidlertid, at verden i dag på én gang er lokal og global og det fremprovokerer, at selv et traditionelt håndværkfag må forholde sig til problemstillinger som transport, kemi, naturresourser, forurening, økonomi og klimaforandringer. Bæredygtighed er derfor et nødvendigt mål at beskæftige sig med i uddannelse og undervisning, desuden aktualiserer bæredygtighed faget til samfundet i og udenfor lokal kontekst.

Indenfor kunst og håndværk i Norden har undervisning og uddannelser et højt fagligt niveau og dette temanummer ønsker at belyse dialogen mellem FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og kunst- og håndværksuddannelserne. Målet er at være med til at forme en fremtid, hvor forståelse af kunst -og håndværksfagets materialer, processer, produktion og distribution bliver til læring og viden, der knyttes til faget som værdi, kundskab og færdigheder gennem social-, teknologisk-, kulturel- og økonomisk bæredygtighed. Formålet er, at et fokus på kunst, håndværk og bæredygtig udvikling skal opdatere fagets traditioner, ligesom den bæredygtige dimension vil knytte fagene sammen, så vel nordisk som arktisk. Der findes altså et behov for at synliggøre kunst- og håndværkfagets relation til bæredygtig udvikling gennem forskning, et forskningsfelt som blot lige er påbegyndt og derfor er aktuelt. Det samme behov findes i undervisning i kunst, håndværk og bæredygtighed på forskellige uddannelsesniveauer ligefra børnehave til videregående uddannelser og entreprenører. Det er vigtigt at den kommende generation får værdier, kundskaber og færdigheder om bæredygtighed relateret til alle FN’s 17 verdensmål. Dette temanummer bringer fire artikler om bæredygtighed i relation til kunst og håndværksfagene. Bidragsyderne kommer fra Danmark, Finland og Sverige, og artiklerne giver en ide om, hvordan emnet kan anvendes i undervisning og uddannelse. Foruden dette temanummer vil NSE bringe yderligere to artikler i senere numre.

Forskere og undervisere inden for kunst- og håndværk har en vigtig opgave i at styrke bæredygtighed i de nordiske skoler og uddannelser og det er redaktørernes håb at temanummeret vil inspirere til denne opgave.