Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 3-19)
av Maria Rasmusson
Engelsk sammendrag

An interest in reading literacy in different modes as well as implications for assessment provides the basis for the present study. The design aimed to investigate differences in performance when the same reading literacy test was administered on paper and on screen to a sample of Swedish students. The results showed a minor overall difference in favour of the paper mode. When the analysis was broken down and conducted on different text types, it showed that this pattern applied to shorter texts and texts with much factual information in particular.

Vitenskapelig publikasjon
(side 20-36)
av Maria Hedefalk, Jonas Almqvist & Eva Lundqvist
Engelsk sammendrag

The present study investigates the practice of teaching in preschool. Similarities and differences in Swedish science education in compulsory school and preschool practice are compared. This is executed by a study of teacher's participation in the meaning making process in the activities. The empirical material consists of video observations and field notes from preschool and compulsory school. A pragmatist approach is used to analyse the activities.

The result shows that even though no learning goals are articulated by the preschool teachers, the teachers direct children in specific ways. Teaching in this context is understood as an action to direct children's meaning making towards what is considered relevant in the practice.

The study shows that children in both preschool and compulsory school learn the central principle of learning by investigation. The actions of the teachers do not look like teacher-centred-teaching, where play and caring necessarily is ignored. If teaching can be defined as directing children's attention in a certain direction in line with the curriculum, teaching is a central activity throughout the whole day in preschool.

Vitenskapelig publikasjon
(side 37-50)
av Christina Olin Scheller & Carin Roos
Sammendrag

Artikel belyser förutsättningar för digital delaktighet i och utanför skolan bland barn och unga i glesbygd. Artikeln nyanserar den relativt enhetliga bild av unga som ”digital natives”. Datainsamling har skett i en skola (förskoleklass till årskurs 6) i glesbygdsmiljö. Studien visar att majoriteten av barnen och lärarna placerar digitala verktyg och internet i skolvardagens periferi och interaktionen sker inte med digitala verktyg utan huvudsakligen offline. Risken är att avsaknaden av digitala verktyg kan få konsekvenser för hur dessa barn utvecklar sin digitala delaktighet, sina möjligheter till lärande och – i förlängningen – förmågan att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Nøkkelord: digital delaktighet, glesbygd, grundskola, barndom, medier

Vitenskapelig publikasjon
(side 51-69)
av Ulla Karin Nordänger & Per Lindqvist
Sammendrag

Föreliggande studie är en del av ett större projekt där den övergripande ambitionen är att förstå hur en organisation, genom sitt sätt att argumentera kring underkännanden av lärarstuderande i verksamhetsförlagd utbildning, konstituerar lärarkvalitet. I artikeln studeras vilka brister handledare och lärarutbildare från universitetet indikerar som avgörande för ett underkännande. Analysen visar att indikatorerna för underkännande utgörs av passivitet och rigiditet samt brist på hållning, social timing och självinsikt. Indikatorerna kan kategoriseras i två grupper av underkännanden, ”de inte lämpade” och ”de kanske lämpade”. Avgörande för kategoriseringen var tidpunkt för upptäckt av bristerna samt bedömarnas upplevelser av hopp om utveckling. Resultatet sätts sedan i relation till den pågående diskussionen i Sverige om möjligheten att införa ett lämplighetstest innan antagning till lärarutbildning

Nøkkelord: Lämplighetstest, bedömning, verksamhetsförlagd utbildning, lärarutbildning

Vitenskapelig publikasjon
(side 70-83)
av Disa Bergnehr
Engelsk sammendrag

Parent support through the schools: The discursive recontextualisation of national policies in a Swedish local authority

The present paper conducts a conceptual analysis of how parent support is recontextualised when connected to the education system in a Swedish local authority. Official documents and interviews with officials are analyzed. The study shows that in the discourse on parent support, supporting activities are commonly connected to the teachers, and consequently the teachers are made responsible for the provision of support. The student health services or other professionals such as leisure time personnel are less prominent in the discourse. The paper asks for reflection on the part of compulsory schooling in health promoting and risk preventing work.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon