Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 175-184)
av Lars Svedberg
This article focuses on organizational changes, structures and cultures in upper secondary schools in Stockholm. It begins with a discussion about how and for what purposes they use their time ...
(side 185-193)
av Thore K. Aalberg
I offentlige dokumenter som vedrører grunnskolen og videregående opplæring (KUF 1996, KUF 1998–99) signaliseres det at kollegaveiledning kan være et hensiktsmessig tiltak. I dokumenter knyttet til kvalitetsreformen (UFD 2000–2001, 2001–2002) står det ikke noe ...
(side 194-209)
av Knud Illeris
Det er ikke ret mange år siden, at kompetence først og fremmest var et formelt og juridisk anliggende, noget «man formelt er tildelt som en adkomst til at handle (behandle ...
(side 210-220)
av Peder Haug
The external expert panel approach is frequently adopted in accreditation and evaluation studies of higher education. This article deals with methodology, data and conclusions in expert panel evaluations based on ...
(side 221-234)
av Eva Änggård
I denna artikel riktas uppmärksamheten mot barns lek i naturmiljöer. Analysen bygger på material från en etnografisk studie i en förskola med utomhuspedagogik. Barnen i denna förskola tillbringar en stor ...
(side 235-249)
av Kari Anne Rødnes og Sten Ludvigsen
Elevers læringsarbeid i dagens norske skole omfatter en rekke ulike arbeids- og interaksjonsformer, i klasserommet og i digitale rom. For å forstå elevers læring i slike omgivelser er det vesentlig ...
Debatt
(side 250-257)
av Jørn Bjerre
Den evidens-baserede tilgang til undervisningsarbejdet har for længst sat en dagsorden i de nordiske lande. Tilgangen baserer sig på en naturvidenskabelig logik, idet det blandt andet antages, at man ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon