Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordic Studies in Education
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Nordic Studies in Education formidler artikler, informasjon og debatt om aktuelle pedagogiske spørsmål i Norden. Fra 2018 publiseres tidsskriftet som e-only, kun i digital versjon på Idunn.

Gjennom forskningsartikler og levende debatt, og gjennom informasjon om aktuelle faglige spørsmål, presenteres pedagogiske problemstillinger fra ulike samfunnsvitenskapelige og historisk-filosofiske synsvinkler.

Tidsskriftet er en kilde til informasjon om de ulike forskningsmiljøene og et Hvem-Hva-Hvor for publikasjoner, konferanser og andre arrangementer.

Nordic Studies in Education utgis i samarbeid med Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning (NFPF), og retter seg mot pedagoger og forskere, og andre med interesse for pedagogikkfaget.

Nordic Studies in Education kommer ut fire ganger i året og tar imot bidrag på skandinaviske språk samt engelsk.

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Scopus
 • Norart
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Fra og med 1. januar 2020 utgis NSE av Cappelen Damm Akademisk. Tilgjengelig her.
Redaktør
Professor Herner Sæverot, Western Norway University of Applied Sciences

Redaksjonssekretær
Høgskolelektor Dziuginta Baraldsnes, Western Norway University of Applied Sciences

Kontakt redaksjonen

Redaksjonsgruppe

Danmark
John B. Krejsler, The Danish School of Education, Aarhus University
Tel: (+45) 871 63 835
Christian Ydesen, The Danish School of Education, Aarhus University
Tel: (+45) 994 02 320

Finland
Anna Slotte, University of Helsinki
Tel: (+358) 29 41 40 972
Satu Perälä-Littunen, University of Jyväskylä
Tel: (+358) 408 053 770

Island
Michael Dal, University of Iceland
Tel: (+354) 5 25 5538

Norge
Elisabeth Bjørnestad, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
Tel: (+47) 22 45 20 55
Gry Paulgaard,Gry Paulgaard, UiT - The Arctic Univeristy of Norway 
Tel: (+47) 77 64 66 15

Sverige
Robert Thornberg, Linköping University
Tel: (+46) 13 28 21 18 
Eva Hultin, Södertörn University
Tel: (+46) 70 44 51 906
Nordic Studies in Education er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).

Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på Idunn. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på http://www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, Idunn.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 

SUBMITTING A MANUSCRIPT

Before you submit your manuscript, we ask you to read the guidelines closely, and ensure:
 • all info about the author is included
 • the number of characters does not exceed the limits stated underneath
 • notes and references complies with the authors guidelines
 • abstract and keywords in English is included
All manuscripts submitted to the Nordic Studies in Education should be sent as an attachment to nordic-studies-in-education@hvl.no

The journal is an e-only journal and will only be published online at idunn.no

MANUSCRIPT STANDARD

NSE accepts articles written in Danish, English, Norwegian or Swedish.

Manuscripts must not exceed 55.000 characters (including spaces). Submitted manuscripts must be checked for language, including but not limited to vocabulary, syntax and style. Manuscripts not language-checked will not be considered for review.

Use standard abbreviations. Any non-standard abbreviations (to be avoided if possible) should be explained in the text the first time they are used. Avoid abbreviations and notes in the title. Quantities and units should be expressed in accordance with the recommendations of the International System of Units (Système International d'Unités).

SUBMITTING A MANUSCRIPT

Submitted manuscripts should contain the following:
 • Title
 • Abstract: Provide a brief abstract of max. 100 words. The abstract should state briefly the objective of the investigation, basic procedures, main findings, and principal conclusions.
 • 3–5 keywords
 • The manuscript
 • Notes should be numerical and organized as footnotes
 • Literature references in alphabetical order
In separate documents:
 • Numbered figures and table (each one at a separate side)
 • Title page: Submit a separate title page with the following information: title, author(s) information (institution), date, number of words, and acknowledgements. 

REFERENCE SYSTEM

The journal uses APA 6th edition style guide for references.

Introductions to this style can found here:
Also, a basic tutorial can be found here:

DOI-REFERENCES

References should always include a DOI (Digital Object Identifier) ​​if applicable. A DOI should be a clickable URL, inserted at the end of the reference in the literature list. If you are unsure of the DOI for a given reference, or whether a DOI for the reference is available, you can search for title, author name, etc. at http://search.crossref.org/.

TABLES, FIGURES AND ILLUSTRATIONS

Each table/figure should be numbered and editable in Microsoft Word. Number tables consecutively with Arabic numerals and give each table a short, descriptive heading.

Give each column a short or abbreviated heading. Place explanatory matter in footnotes to the table, not in the heading. Explain in the footnotes all non-standard abbreviations used in the table.

If data from another published or unpublished source are used, obtain permission and acknowledge fully. Tables should be self-explanatory and understandable without reference to the text of the article.

NOTES

Notes in the manuscript should be organized as footnotes, when using regular text processing software.

Notes should be kept to a minimum and used only for comment.

PUBLICATION ETHICS

The editorial board ensures that content published in the journal maintains a high scholarly standard and complies with international ethical standards for academic publishing. The journal complies with the guidelines formulated by the Committee on Publication Ethics (COPE).

REFEREE PROCESS

The journal uses double blind reviewing of manuscripts. Manuscripts must therefore be anonymized by the author(s). Front side and information about the author(s) must be given in a separate document. All explicit self-references should be anonymized.

RIGHTS

Universitetsforlaget follows the copyright agreement negotiated between the Norwegian Publicist Association (DNF) and the Norwegian Non-fiction Writes and Translators’ Association (NFFO), regarding published non-fiction works in journals. More on the agreement can be found here www.nffo.no.

Articles published in the journal will be saved and made available at idunn.no, Universitetsforlaget’s database for online distribution of journals (www.idunn.no).

SUBMITTING A MANUSCRIPT

All manuscripts submitted to the Nordic Studies in Education should be sent as an attachment to nordic-studies-in-education@hvl.no.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon