Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
av Erik T. Valestrand
SammendragEngelsk sammendrag

Nyansene i begrepene om det prekære blir sjelden helt synlig, noe som er empirisk og teoretisk uheldig. Artikkelen sorterer prekærbegrepenes (prekaritet, prekarisering, prekariatet) teoretiske antakelser og visualiserer et uforutsigbart teoretisk terreng ved å kaste lys over hvordan innholdet i begrepet om det prekære har endret seg. Artikkelen illustrerer fire teoretiske distinksjoner og plaserer prekærbegrepene i en bredere arbeidslivsteoretisk ramme. Hva som er ansett som prekært er kontekstuelt avhengig, og som sosiologisk instrument må det settes i relasjon til det som betraktes som norm.

The nuances in the precarity concepts rarely become completely visible, which is empirically and theoretically unfortunate. This article sorts the precarity concepts (precarity, precarisation, the precariat) theoretical assumptions and visualises an unpredictable theoretical terrain by shedding light on how the content of the concept of the precarious has changed. The article illustrates four theoretical distinctions and places the concepts in a broader frame within working life theory. What is considered precarious is contextually dependent and as a sociological instrument, it must be put concerning what is considered the norm.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon