I det følgende presenterer vi to tekster av Terje Tvedt og Jostein Gripsrud som er et resultat av bokessayet «Polemikkens pris» av Oddgeir Osland, publisert i Norsk sosiologisk tidsskrift 1/20. I essayet går Osland inn i debatten om Tvedts bok Det internasjonale gjennombruddet, og Gripsruds pamflett Norsk hamskifte? En kritikk av Terje Tvedt, et betinget forsvar for godheten og en etterlysning av midtbanen i norsk innvandringsdebatt. Osland forsøker i essayet å gjennomføre det han kaller en kritisk-konstruktiv lesning av argumentasjonen i bøkene,  uten å bli «teke til inntekt til for den eine eller andre ‘sida’ i ein polarisert debatt.» I det som følger gir Tvedt og Gripsrud sine reaksjoner på Oslands essay. Redaksjonen ønsker i den anledning gjøre oppmerksom på premissene tekstene er skrevet under. Tvedts tekst kom til etter at han kontaktet med redaksjonen med anmodning om å komme med en kommentar, noe redaksjonen var positiv til. Siden Jostein Gripsrud også ble omtalt i essayet, fikk også han tilbud om å komme med et innspill. På dette tidspunkt ble ikke Tvedt informert om at Gripsrud også ble bedt om å kommentere Oslands essay. Det førte til at Tvedt utelukkende rettet sin kommentar mot Osland, uten å trekke inn den tidligere debatten mellom Gripsrud og Tvedt – noe Gripsrud på sin side valgte å gjøre. Konsekvensen er tekstene bør leses som selvstendige innspill til Oslands essay. Til slutt må vi også informere om at Osland har fått lese både Tvedts og Gripsruds kommentarer, og takket nei til å komme med en sluttkommentar.