Angående artikkelen «Konstruksjon av forskergrupper som norm for god forskning», Norsk sosiologisk tidsskrift 2 (6).

Jeg er blitt gjort oppmerksom på en feil i artikkelen ‘Konstruksjon av store forskergrupper som norm for god forskning’. Her er NOKUT på grunn av en misforståelse gjort ansvarlig for SAMEVAL (på sidene 465, 467, 470, 473 og 478). Oppdragsgiveren skal være NFR. Dette har ingen konsekvenser for innholdet i artikkelen.