Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 5)
av Birgitte Sauge, Jostein Skurdal & Cecilie Øien
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 6-19)
av Hans Philip Einarsen
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen handler om lyd, og hvordan våre lydomgivelser kan være med på å forme vår opplevelse av virkeligheten. Ved hjelp av blant annet Steven Felds teorier om lyd og Charles Sanders Peirces semiotikk, er det mulig å forstå lyd som tegn. Som lyttere fortolker vi lydene ut fra situasjonen vi befinner oss i, og med de erfaringene vi bærer med oss. Ulike mennesker med ulike erfaringsbakgrunner vil derfor tolke de samme lydene forskjellig. Med byområdet Grønland i Oslo som utgangspunkt, belyser denne artikkelen hvordan mennesker har en relasjon til sine lydomgivelser og kan fortelle om komplekse samfunnsforhold. Lydene på Grønland viser til både fellesskap og tilhørighet, men også til fremmedfølelse, kontroll og frykt.

This article presents a study which investigates sounds in an area called Grønland, a meeting place for many immigrants in the east side of Norway’s capital, Oslo. The individual is the starting point for investigating how people create meaning in their daily life through sounds. Steven Feld’s theories of sound and Charles Sanders Peirce’s semiotics help us to understand how sounds become significant signs for people, and are full of potential meanings. Sounds are connected to places, times and to personal experiences. Local sounds have different meanings for different people. Sounds in Grønland are signs for community and belonging, but also for something unknown, strange and unpleasant.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 20-38)
av Sondre Brandsæter Hvam
SammendragEngelsk sammendrag

Fra senhøsten 1948 ble det opprettet såkalte flyplasstropper i tilknytning til Norges viktigste flystasjoner. Flyplasstroppene besto av fire stridsvogner og et tjuetalls soldater på skarp beredskap. I starten av 1950-årene ble opprettelsen av flyplasstroppene fulgt opp med etableringen av mobiliseringslagrede stridsvogneskadroner i de samme områdene. Med flyplasstroppen på Sola som konkret eksempel, analyserer denne artikkelen hvordan den kalde krigens spenninger og begivenheter på makronivå påvirket ei enkelt militæravdeling på mikronivå. Gjennom å analysere den daglige aktiviteten til flyplasstroppen på Sola, vil artikkelen belyse hvordan den kalde krigen til daglig påvirket ei enkelt militæravdeling og dens personell, hvilken oppgave avdelingen var tiltenkt i en krigssituasjon samt samspillet mellom det stående forsvaret og mobiliseringshæren. Ved å analysere arkiv- og intervjumateriale fra stridsvognavdelingene på Sola i kontekst av den kalde krigens storpolitiske begivenheter, viser artikkelen at den kalde krigens mørke skygger aldri var langt unna hverdagen til både operativt og mobiliseringspliktige mannskaper ved flyplasstroppene og stridsvogneskadronene.

In 1948 tank platoons on quick reaction alert was established in the areas of the most important air bases in Norway. The tank platoons consisted of 4 tanks supported and serviced by approximately 20 soldiers. In the early 1950s the tank platoons were reinforced by the creation of tank squadrons on storage as reserve units in the neighborhood of the air bases defended by the tank platoons. With the tank platoon at Sola as a case study, this article discusses how the shifting political tensions in the cold war influenced a small military unit during its daily operations. Through a study of the tank platoons records and interviews with its servicemen, within the framework of the political situation and tensions of the cold war, this article shows that shadows of the cold had a direct influence on the units creation, its mission, its daily activity and its servicemen. Through the discussion of the daily activity of the tank platoon, the article will touch upon the relations between an operational unit and a unit in the reserve force.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon