Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Forord
Åpen tilgang
(side 4)
av Liv Ramskjær og Ivar Gunnar Braaten
Leder
Åpen tilgang
(side 5-6)
av Birgitte Sauge, Jostein Skurdal og Cecilie Øien
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 7-32)
av Bjørn Sverre Hol Haugen
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen har sitt utgangspunkt i en gjenstand som er bevart fra 1700-tallets siste år. Det er en kjole. Jeg analyserer denne gjenstanden i detalj, og spør hvordan sanseerfaring kan bidra til å analysere et slikt klesplagg. Jeg diskuterer plaggets tekstur, overflate og utseende slik dette kan leses av som sansemessige uttrykk i dag. Plaggets vekt, lukt og lyd tas også opp til diskusjon.

Målet med denne artikkelen er todelt. Jeg forsøker å vise hvordan gjenstanden som er bevart i dag, fremdeles er bærer av noen estetiske egenskaper som kan oppleves og erkjennes, og hvordan et slikt sanse-estetisk perspektiv kan brukes i historisk materialitetsforskning. Jeg støtter meg her til estetisk teori om hvordan vi kan hente kunnskap gjennom sansene, og særlig perspektiver på hvordan flere sanser spiller sammen. Det andre målet er å drøfte hvordan en spesifikk tekstiltype, representert ved en konkret gjenstand, en kjole, tok plass i en historisk draktpraksis.

Sensing Dress History

This paper discusses an object from late 18th Century. It is a dress. I scrutinize in detail this piece of garment, and ask how sensory experience can be helpful in analyzing dress history. I discuss the texture of the dress, as well as it’s surface and looks, as this is possible to receive as sense perceptions of today. The weight of the garment, as well as scent and sound are also examined.

The intention of this article is twofold. On the one hand, I try to show how an object which is kept for centuries still remain capacity to bring knowledge to us today. I draw on aesthetic theory, and an understanding of aesthetics as a way of receiving knowledge through our senses. I argue that the mix of sense impressions is important in material culture research. On the other hand, I discuss a specific textile in different historical practices. The term practice is crucial. I claim that the specific piece of garment which is the object of this discussion participates in the wearer’s movements and presentations across social rank. To answer these questions, I find the handling of the artefacts important. Taking artefacts into account makes a difference, I argue.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 33-51)
av Jorunn Haakestad
SammendragEngelsk sammendrag

I 1960-årene kom tjue søyler i marmor fra keiseren av Kinas gamle sommerpalass, Yuan Ming Yuan, til Vestlandske Kunstindustrimuseum, nåværende Kode – Kunstmuseene i Bergen. Her ble de først i 1990-årene identifisert som gjenstander fra Det perfekte lysets have og stilt ut. I 1860, i den andre opiumskrigens aller siste fase, røvet og brente franske og engelske tropper keiseren av Kinas eventyrlige gamle sommerpalass. De fleste av de røvete gjenstandene ble sendt til den engelske dronningen og til den franske keiseren. Mange gjenstander kunne en også finne som anonyme varer på markedene i Beijing. Fra markedet der kom søylene til Kode, men først etter å ha vært i USA i 40 år. I artikkelen undersøkes de sosiale, kulturpolitiske og idemessige betingelsene for håndteringen av søylene gjennom deres 250 år lange livsløp. Ved hjelp av det analytiske begrepet «tolkningsregime» kartlegges og analyseres søylenes mangfoldige biografi. Undersøkelsen berører også temaer knyttet til moral og legitimitet i museenes behandling av artefakter og viser hvordan nye situasjoner – politiske, sosiale og språklige – aktiverer nye tolkningsregimer og overraskende meningssykluser.

Interpreting Regimes: Biography and a Possible Moral Life of Museum Objects

Chinese Marble Pillars at Kode – Art Museums of Bergen

In the 1960s twenty marble pillars, or pedestals, from The Garden of Perfect Brightness came to Vestlandske Kunstindustrimuseum, now Kode – Art Museums of Bergen, in Norway. Here for the first time, in the 1990s, they were identified as objects from Yuan Ming Yuan, displayed in the museum`s exhibition and recognized as Chinese Art. In the aftermath of the Second Opium War (1856–1860) French and English troops looted and destroyed the Emperor of China`s marvelous Summer Palace, Yuan Ming Yuan, as a revenge for the Chinese torturing and killing of twenty European diplomats. Most of the looted objects were sent to the Emperor of France and the Queen of England, but many objects from the palace became commodities on an anonymous market in Europe and in the USA. From the market place in Beijing came the pillars to Kode, after having been on display in USA for 40 years. By using the analytic notion interpreting regimes and by mapping cycles of meaning, the article analyses the biography of the pillars both as commodities and as museum objects, and describes how the concept and treatment of the pillars have differed from time to time.

Norsk museumstidsskrift

1-2015, årgang 1

www.idunn.no/norsk_museumstidsskrift

Norsk museumstidsskrift er et ledende tverrfaglig tidsskrift innen museumssektoren, og publiserer fagfellevurderte vitenskapelige artikler, bokmeldinger/bokessay og utstillingskritikker. Tidsskriftet skal favne bredden av forskning ved de norske kulturhistoriske, kunsthistoriske og naturhistoriske museene. Det skal også gi rom for museumsrelevant forskning i universitets- og høgskolesektoren, innen museologi, kunsthistorie, kulturhistorie, arkeologi, antropologi, historie, konservering samt andre relevante fag.

Norsk museumstidsskrift henvender seg til forskere og øvrige ansatte i museene, universitets- og høgskolesektoren, samt ansatte og beslutningstakere i offentlig forvaltning, studenter, journalister og allment interesserte lesere i og utenfor Norge.

Norsk museumstidsskrift kommer med to utgaver i året.

Redaksjon:

Birgitte Sauge (redaktør), Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Jostein Skurdal, Stiftelsen Lillehammer Museum

Cecilie Øien, Akershusmuseet, MiA - Museene i Akershus

Redaksjonsråd:

Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum, UiO

Jorun Sem Fure, Telemark Museum

Johnny-Leo Jernsletten, Tana og Varanger Museumssiida

Lise Emilie Talleraas, Vestfoldmuseene

Lena Arekol, Polarmuseet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UIT, Norges Arktiske Universitet.

Kathrin Pabst, Vest-Agder-museet

Bjørn Sverre Hol Haugen, Anno Museum

Jeremy Hutchings, ForsvarsmuseetDesign og sats: Laboremus Sandefjord AS

Design omslag: KORD ASISSN online: 2464-2525Tidsskriftet eies av Norges museumsforbund og utgis av Universitetsforlaget.© Universitetsforlaget 2015
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon