Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk museumstidsskrift
Norsk museumstidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0

Det er en ledende og tverrfaglig publiseringskanal innen museumssektoren. Tidsskriftet skal favne bredden av forskning ved de norske kulturhistoriske, kunsthistoriske og naturhistoriske museene. Det skal også gi rom for museumsrelevant forskning i universitets- og høgskolesektoren innen museologi, kunsthistorie, kulturhistorie, arkeologi, antropologi, historie, konservering samt andre relevante fag.

Norsk museumstidsskrift publiserer fagfellevurderte vitenskapelige artikler, bokmeldinger/bokessay og utstillingskritikker. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets oversikt.

Tidsskriftet henvender seg til forskere og øvrige ansatte i museene, UH-sektoren, samt ansatte og beslutningstakere i offentlig forvaltning, studenter, journalister og allment interesserte lesere i og utenfor Norge.

Norsk museumstidsskrift ble etablert i 2015. Tidsskriftet eies av Norges museumsforbund og utgis på Universitetsforlaget. Tidsskriftet har en uavhengig redaksjon og et redaksjonsråd, som utnevnes av styret i Norges museumsforbund.

Norsk museumstidsskrift kommer med to utgaver i året. 

Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din. Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

Tidsskriftet utgis fra 2017 med støtte fra Norges forskningsråd.
Redaktører
Birgitte Sauge (ansv. red.), dr. art. i kunsthistorie, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Jostein Skurdal, Dr. Philos., Professor Karlstads Universitet, Lillehammer Museum
Cecilie Øien, Ph.D. i sosialantropologi, Akershusmuseet 
Elisabeth S. Koren, førstekonservator, Norsk Maritimt Museum

Redaksjonssekretær
Helle Christine Ravn, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Redaksjonsråd
Håkon Glørstad, Dr. philos., arkeologi, Kulturhistorisk museum, UiO. 
Jorun Sem Fure, Dr. Art., historie, Telemark Museum
Johnny-Leo Jernsletten, Ph.D., sosialantropologi, Tana og Varanger Museumssiida.
Lise Emilie Talleraas, fil.dr., museologi, Vestfoldmuseene
Lena Arekol, Ph.D., historie, Polarmuseet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UIT, Norges Arktiske Universitet
Kathrin Pabst, Ph.D., livssyn og etikk, Vest-Agder-museet IKS
Bjørn Sverre Hol Haugen, Ph.D., kulturhistorie, Anno museum
Jeremy Hutchings, Ph.D., konservering, Forsvarsmuseet

Redaksjonens e-post: 
birgitte.sauge@nasjonalmuseet.no
Norsk museumstidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.   

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon