Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk museumstidsskrift

CALL FOR PAPERS: Lokale kunstmuseer i Norge: Et historisk perspektiv

Invitasjon til temanummer av Norsk museumstidsskrift nr. 1 2019 (manusfrist 1.12.18)

Les mer her.

--------

Norsk museumstidsskrift (etabl. 2015) er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access).

Tidsskriftet er en ledende og tverrfaglig publiseringskanal innen museumssektoren. Det skal favne bredden av forskning ved de norske kulturhistoriske, kunsthistoriske og naturhistoriske museene og skal også gi rom for museumsrelevant forskning i universitets- og høgskolesektoren innen museologi, kunsthistorie, kulturhistorie, arkeologi, antropologi, historie, konservering samt andre relevante fag.

Norsk museumstidsskrift publiserer fagfellevurderte vitenskapelige artikler, bokmeldinger/bokessay og utstillingskritikker.

Tidsskriftet henvender seg til forskere og øvrige ansatte i museene, UH-sektoren, samt ansatte og beslutningstakere i offentlig forvaltning, studenter, journalister og allment interesserte lesere i og utenfor Norge.

Norsk museumstidsskrift utgis på Universitetsforlaget på vegne av Norges museumsforbund, og med støtte fra Norges forskningsråd. Tidsskriftet kommer med to utgaver i året.

Kvalitetsvurdering
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Indeksering
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
  • [Directory of Open Access Journals]
  • ERIH PLUS
  • SHERPA/RoMEO
  • Google Scholar
  • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
  • The Summon Service (ProQuest)
  • Ebsco Discovery Services
  • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

 
Ansvarlig redaktør
Birgitte Sauge, dr. art. i kunsthistorie, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Redaksjon
Thomas Michael Walle, Ph.D. i sosialantropologi, Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane
Cecilie Øien, Ph.D. i sosialantropologi, Akershusmuseet
Elisabeth S. Koren, Ph.D i historie, Norsk Maritimt Museum

Redaksjonssekretær
Helle Christine Ravn, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Redaksjonsråd
Håkon Glørstad, Dr. philos., arkeologi, Kulturhistorisk museum, UiO. 
Jorun Sem Fure, Dr. Art., historie, Telemark Museum
Lise Emilie Talleraas, fil.dr., museologi, Vestfoldmuseene
Lena Arekol, Ph.D., historie, Polarmuseet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UIT, Norges Arktiske Universitet
Kathrin Pabst, Ph.D., livssyn og etikk, Vest-Agder-museet IKS
Bjørn Sverre Hol Haugen, Ph.D., kulturhistorie, Anno museum
Jeremy Hutchings, Ph.D., konservering, Forsvarsmuseet

Redaksjonens e-post: 
birgitte.sauge@nasjonalmuseet.no
Norsk museumstidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.   

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon