Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 8-16)
av Ann-Karina Henriksen
SammendragEngelsk sammendrag

I artiklen undersøges det, hvordan køn og etnicitet forhandles af piger anbragt på sikrede institutioner. International forskning har i stigende grad undersøgt pigers involvering i kriminalitet og gadekultur og belyst, hvordan disse tilhørsforhold former køn og etnicitet. Det er imidlertid ikke grundigt undersøgt, hvordan disse identifikationer og tilhørsforhold formes i mødet med professionelle inden for socialt arbejde. Med afsæt i en kvalitativ undersøgelse om piger anbragt på sikrede institutioner analyseres dette møde gennem to cases. Ved hjælp af poststrukturalistisk subjektiveringsteori analyseres identitet som skiftende sociale orienteringer mod sikkerhed, samhørighed og handlekraft. I konklusionen peges der på, hvordan en forståelse for identitet som flydende og foranderlig er relevant for velfærdsstatens opsøgende og behandlende indsatser for udsatte og kriminalitetstruede unge.

The article explores how gender and ethnicity is negotiated by girls placed in secure care. International research has increasingly explored girls’ involvement in crime and street culture demonstrating how these affiliations shape gender and ethnicity. It is however, not thoroughly explored how these identifications and affiliations are shaped in interactions with professionals in social work. Drawing on a qualitative study on girls placed in secure care, this interaction is analysed using two cases. By applying poststructuralist theory on subjectivity, identity is analysed as changing social orientations towards safety, belonging and agency. In the conclusion, I argue that an understanding of identity as fluid and hybrid is relevant for welfare state professionals in their interventions for youth at risk.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 17-29)
av Cecilie Høj Anvik & Ragnhild Holmen Waldahl
Sammendrag

In the Nordic countries, there are increasing concerns for the growing number of young people who are in neither education nor employment who are simultaneously struggling with mental health issues. These are challenges that cut across different welfare policy areas. This article is based on experiences from the youth group and the challenges they describe in their everyday lives, as well as accounts from public authorities and the welfare services in Iceland, the Faroe Islands and Norway. The article is based on qualitative interviews with 22 young people and 58 practitioners within the welfare authorities and services in Norway, Iceland and the Faroe Islands, conducted in 2014 and 2015. The authorities and service areas represented are public employment services, education, social services and health. The young people that are included in the study have in common that they have not completed (or never started) education, they have weak or no ties to the employment market and most also articulate having mental health challenges. In the article, we discuss how the services’ specialized silo organizations limit their ability to attend to the complexity of problems characterizing this group. Our findings show that the authorities of the three countries only to a limited extent coordinate their policies and services to this group of young people. Those who are capable of attending to the complex needs of the youth are, rather, individual actors, so-called enthusiasts, working closely around the youth and in extensive collaboration with other services.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 30-38)
av Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Sakari Karvonen
Sammendrag

In Nordic welfare states, the indications of the social exclusion of young adults are addressed with measures and services aimed at getting them back on the «right» track. In this paper we aim to emphasize young adults’ own viewpoints on their relationship to the services, which we consider vital for the development of the service system in a more empowering and inclusive direction. To this end, we apply the concept of affordance to explore how 18- to 29-year-old NEETs perceive what the service environment can offer and provide for them in order to get by and to advance in life. Drawing upon interview data, we claim that while the welfare services can afford young adults the opportunity to find a job, for example, there are other affordances that remain unarticulated but that may be significant from the young adult’s point of view. Our analysis identifies four types of affordances – beneficial, pressurizing, false, and hidden. We conclude that the affordance perspective is one way to go beyond the deficit-oriented perspective often ascribed to young clients of the welfare services; it shifts the evaluative focus away from young adults towards the service system, identifying both the enabling and the less explicit aspects.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 39-52)
av Kevin Holger Mogensen, Trine Wulf-Andersen & Lene Larsen
SammendragEngelsk sammendrag

Med afsæt i teoretiske begreber om tilhør, social læring, sted, heterotopia og modstand viser artiklen, hvordan en lille gruppe unge mænd fortæller om deres liv henholdsvis inden for og uden for en skolekontekst. Formålet med artiklen er at vise, hvordan unges aktiviteter og erfaringer uden for skolen (relateret til biler) kan være med til at understøtte faglige, maskuline, voksenidentitetsudviklinger, der bygger bro mellem hverdagsliv og uddannelse. De unge mænd er alle placeret i uddannelsesforløb som smed eller automekaniker i et praktikcenter på en erhvervsskole. Det metodiske greb, artiklen bygger på, har etableret en kollektiv ramme, hvor de unge mænd forholder sig til og bearbejder fælles sociale vilkår og muligheder i relation til uddannelse og ungdomsliv.

This article works from theoretical concepts of belonging, social learning, place, heterotopia and resistance to show, how a small group of young men talk about their lives, inside and outside of a school context. The purpose of the article is to show how these young men’s activities and experience (related to cars) outside of school contributes to the development of vocational, masculine, adult identities, which bridges from everyday life to education. The young men are all in an educational program as smiths or auto mechanics in a training center organized as part of upper secondary vocational education. The methodological design establish a collective framework for the young men’s reflection on shared social conditions and prospects in relation to education and youth life.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon