Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research ble etablert i 2016, og publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunn, som levekår og livssituasjon i befolkningen, arbeidsliv og arbeidsinkludering, sosiale tjenester, omsorg, folkehelse, funksjonshemming, og alkohol- og narkotikapolitikk.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget AS (Scandinavian University Press) på vegne av Nordens välfärdscenter. 

Tidsskriftet har som mål å publisere to temanumre per år. Manus må kunne defineres innunder et kommende tema for å komme i betraktning for utgivelse. Kommende temaer er:
  • Velferdsteknolog
  • Brukermedvirkning/inddragelse og velferd
  • Helse og trivsel hos barn og unge (HBSC-studien)
  • Ensomkommende, mindreårige flyktninger
  • Pereferi/gläsbygd, levekår og befolkning 
Tidsskriftet utgir fagfellevurderte artikler på dansk, engelsk, norsk og svensk. Språkene er likestilt.

Tidsskriftet har som mål å være et flerfaglig, vitenskapelig tidsskrift. Det publiserer forskningsbaserte artikler som bygger på empirisk og/eller teoretiske analyser av høy faglig kvalitet. Tidsskriftets målgrupper er forskere og akademikere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, profesjonsutøvere, interesseorganisasjoner, media og en bred allmenhet.

Kvalitetsvurdering

Alle forskningsartikler som anses aktuelle å publisere i tidsskriftet vurderes av minst to fagfeller uten bindinger til forfatteren. Verken forfatteren eller fagfeltene får opplyst hverandres identitet i vurderingsprossen. Endelig antakelse eller refusjon av en artikkel gjøres av tidsskriftets ansvarlige redaktør.

Indeksering

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige) og i Publikationsforum (Finland).

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
- SweMed+
SHERPA/RoMEO
- Google Scholar
- Primo Central Index (Ex Libris)
- The Summon Service (ProQuest)
- Ebsco Discovery Service
- WorldCat Local (OCLC)

Tidsskriftet krever ingen innsendings- eller publiseringsavgifter.
Ansvarlig redaktør

Terje Olsen, seniorforsker, Nordlandsforskning

Redaksjonsråd

Sven Bremberg, docent, Karolinska Institutet (Sverige)
Trine Wulf-Andersen, lektor, Roskilde Universitet (Danmark)
Snæfríður Þóra Egilson, professor, Universitetet i Island (Island)
Tom Kettunen, science editor, Nordic Studies on Alcohol and Drugs (Finland)
John Eriksen, seniorforsker, Nordlandsforskning (Norge)

Kontaktinformasjon

E-post

Adresse:
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research
Terje Olsen
Nordlandsforskning
Postboks 1490
8049 Bodø
Norge
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon