Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research ble etablert i 2016, og publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunn, som levekår og livssituasjon i befolkningen, arbeidsliv og arbeidsinkludering, sosiale tjenester, omsorg, folkehelse, funksjonshemming, og alkohol- og narkotikapolitikk.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget AS (Scandinavian University Press) på vegne av Nordens välfärdscenter. 

Tidsskriftet har som mål å publisere to temanumre per år. Manus må kunne defineres innunder et kommende tema for å komme i betraktning for utgivelse. Tema for 2017 og 2018 vil annonseres på denne nettsiden i løpet av kort tid. 

Tidsskriftet utgir fagfellevurderte artikler på dansk, engelsk, norsk og svensk. Språkene er likestilt.

Tidsskriftet har som mål å være et flerfaglig, vitenskapelig tidsskrift. Det publiserer forskningsbaserte artikler som bygger på empirisk og/eller teoretiske analyser av høy faglig kvalitet. Tidsskriftets målgrupper er forskere og akademikere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, profesjonsutøvere, interesseorganisasjoner, media og en bred allmenhet.

Kvalitetsvurdering

Alle forskningsartikler blir vurdert av minst to anonyme fagfeller uten binding til forfatteren, i tillegg til minst en i tidsskriftets redaksjon. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind»-fagfellevurdering, hvor både fagfellen og forfatteren forblir anonyme overfor hverandre.

Indeksering og systematisering

Tidsskriftet dekkes av de følgende indekserings- og systematiseringstjenestene:

- SweMed+
- Google Scholar
- Primo Central Index (Ex Libris)
- The Summon Service (ProQuest)
- Ebsco Discovery Service
- WorldCat Local (OCLC)
Ansvarlig redaktør

Terje Olsen, Nordlandsforskning

Redaksjonsråd

Sven Bremberg, Karolinska Institutet (Sverige)
Kerstin Stenius, Institutet för hälsa och välfärd / THL (Finland)
Trine Wulf-Andersen, Roskilde Universitet (Danmark)
Snæfríður Þóra Egilson, Universitetet i Island (Island)
Tom Kettunen, Nordic Studies on Alcohol and Drugs (Finland)
John Eriksen, Nordlandsforskning (Norge)

Kontaktinformasjon

E-post

Adresse:
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research
Terje Olsen
Nordlandsforskning
Postboks 1490
8049 Bodø
Norge
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. 

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon