Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk politiforskning
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Call for papers: Special Issue on Artificial Intelligence and Policing

Nordisk politiforskning
Nordic Journal of Studies in Policing

Nordisk politiforskning presenterer ny kunnskap og forskning innen politiforskning, politivitenskap og polisiær virksomhet (policing) i de nordiske landene. Ulike former for bidrag er velkomne, fortrinnsvis forskningsartikler, review artikler, viewpoint artikler, i tillegg til kortere debattartikler og essay. Tidsskriftet ønsker å motta bøker hvor studier av politiet er i fokus. Nordiske avhandlinger og aktuelle bøker/avhandlinger kan prioriteres.

Tidsskriftets hovedformål er å medvirke til utviklingen av fagfeltet politiforskning, samt spredningen av relevant forskning innen akademia, blant praktikere, ledere, i utdanningssystemet, myndighetene og media. Tidsskriftet skal ha en uavhengig kritisk rolle i fagutviklingen og tar sikte på å styrke fagfeltets akademiske kvalitet, samt publisere artikler av praktikere som utfører forskning på eget felt.

Målgruppen er primært forskere, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, praktikere, politiets ledelse, media og politiske myndigheter, især innen justissektoren.

Fra og med 1. januar 2020, vil tidsskriftet kun vurdere bidrag skrevet på engelsk. Alle vitenskapelige artikler skal ha et sammendrag på forfatterens nordiske morsmål, i tillegg til et sammendrag på engelsk. Alle bidrag som er sendt inn før denne datoen vil bli vurdert som tidligere.

Nordisk politiforskning utgis med to hefter årlig og er et tidsskrift med åpen tilgang. Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

Tidsskriftet eies av Politihøgskolen og støttes økonomisk av Danske Politimyndigheter, Politihøgskolen i Tampere, Finland, Umeå Universitet, Linnéuniversitetet Växjö, Malmö Universitet, Högskolan i Borås og Södertörns högskola i Sverige. Tidsskriftet utgis i samarbeid med Universitetsforlaget.


KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering (double blind peer review) på vitenskapelige artikler hvor både forfatter og fagfelle er anonyme.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Local (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
ANSVARLIGE REDAKTØRER
Brita Bjørkelo,  ph.d., professor, Forskningsavdelingen, Politihøgskolen
Mehdi Ghazinour, professor, Enheten för polisutbildning, Umea Universitet 
Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus, ph.d., professor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo
Nadja Kirchhoff Hestehave, Rigspolitiet, Danmark
Vesa Muttilainen, Police University College, Tampere Finland

REDAKSJONSSEKRETÆR
Eileen S. Berglie, seniorkonsulent ved Politihøgskolen
 
Nordisk politiforskning er et vitenskapelig tidsskrift med gull åpen tilgang (gold open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre rett til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. Tidsskriftet praktiserer ingen form for artikkelprosesseringsavgift eller annen forfatterbetaling.
Nordic Journal of Studies in Policing invites contributions from researchers and others who wish to publish policing-related articles. 

Research articles are subjected to a double-blind peer review process. Debate articles and essays are evaluated by the Editorial team. Research articles present new insights, are in a form that make the results replicable or applicable for new research, are in a written form and has a distribution that makes it accessible for most researchers that may have interest in it.

SUBMITTING A MANUSCRIPT
All manuscripts for the Nordic Journal of Policing Studies must be submitted through this ScholarOne-site: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-politi.

Submitting a manuscript to Nordic Journal of Policing Studies confirms that the work has not been published (partially) elsewhere or is not under consideration for publication in another journal or book.

Before you submit your manuscript, we ask you to read the guidelines closely, and ensure:
 • all info about the author is included
 • the number of characters does not exceed the limits stated underneath
 • notes and references complies with the authors guidelines
 • abstract and keywords in English is included
MANUSCRIPT STANDARD
Peer-reviewed articles should not exceed 12.000 words in length, but exceptions can be made. Other types of articles should be considerably shorter. Book reviews should be no more than 1500 words (2–3 pages).

Different types of contributions are possible. Primarily research articles, reviews and viewpoint articles, as well as debate articles and essays. Research articles are subjected to a double-blind peer review process. Research articles present new insights, are in a form that make the results replicable or applicable for new research, are in a written form and has a distribution that makes it accessible for most researchers that may have interest in it.

Title should be short and precise. Please make an effort to select a title that arouses interest. For articles written in Norwegian, Danish and Swedish, we also need an English title.

Titles: If numbered, use (1., 2., 2.1.; 2.2.; 2.2.1.), not with letters (a, b, c, iv, xii). Use maximum three levels of headings

Try to avoid abbreviations, because they have a negative influence on the legibility of the text. Write them in full the first time and put the abbreviation between brackets.

Submitted manuscripts should contain the following:
 • Title
 • Abstract: Provide a brief abstract of max. 150 words.
 • 4–8 keywords
 • The manuscript
 • Notes should be numerical and organized as footnotes
 • Literature references in alphabetical order
In separate documents:
 • Numbered figures and table (each one at a separate side)
 • Title page: Submit a separate title page with the following information: title, author(s) information (institution), date, number of words, and acknowledgements. 
REFERENCE SYSTEM
The journal uses APA 6th edition style guide for references. Introductions to this style can found here: http://www.apastyle.org/index.aspx
Also, a basic tutorial can be found here:
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?_ga=1.110702085.1883561832.1467455622

DOI-REFERENCES
References should always include a DOI (Digital Object Identifier) ​​if applicable. A DOI should be a clickable URL, inserted at the end of the reference in the literature list. If you are unsure of the DOI for a given reference, or whether a DOI for the reference is available, you can search for title, author name, etc. at http://search.crossref.org/.

TABLES, FIGURES AND ILLUSTRATIONS
All figures (charts, diagrams, line drawings, web pages/screenshots, and photographic images) should be submitted in electronic form. All figures should be of high quality, legible and numbered consecutively with Arabic numerals.

Tables should be typed and included in a separate file to the main body of the article. The position of each table should be clearly labelled in the body text of article (e.g. Table 3 about here) with corresponding labels being clearly shown in the separate file.

Authors wishing to include figures, tables, or text passages that have already been published (partially) elsewhere are required to obtain permission from the copyright owner(s) for online format. Please include evidence that such permission has been granted when submitting your paper. Any material received without such evidence will be assumed to originate from the authors.

QUOTES
A quotation should be put between double quotation marks and put in italic. When a quotation is longer than 40 words, you turn it into a block quote. Then you don’t use quotation marks, and the text is indent.

NOTES
Notes in the manuscript should be organized as footnotes, when using regular text processing software.

The references in the text to the footnotes should be made before the last character(s) of the text, sentence or part of the sentence where it refers to this document1). The dot follows the footnote, it does not precede it.

PUBLICATION ETHICS
The editorial board ensures that content published in the journal maintains a high scholarly standard and complies with international ethical standards for academic publishing. The journal complies with the guidelines formulated by the Committee on Publication Ethics (COPE).

PEER REVIEW PROCESS
The journal uses double blind reviewing of manuscripts. Manuscripts must therefore be anonymized by the author(s). Front side and information about the author(s) must be given in a separate document. All explicit self-references should be anonymized.

After review each author is required to give feedback in view of what was (not) changed in response to comments of the reviewers (e.g. via track changes in the integrated review).

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon