Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk politiforskning
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskriftet ble opprettet i 2014 under navnet Nordisk politiforskning/Nordic Journal of Studies in Policing. Fra 2020 utgis tidsskriftet på engelsk under navnet Nordic Journal of Studies in Policing og tidsskriftet vurderer kun bidrag skrevet på engelsk.

Nordisk politiforskning
Nordic Journal of Studies in Policing

Nordisk politiforskning inneholder politiforskning, politivitenskap og kunnskap om polisiær virksomhet (policing) i de nordiske landene. 

Tidsskriftets hovedformål har vært å medvirke til utviklingen av fagfeltet politiforskning, samt spredningen av relevant forskning innen akademia, blant praktikere, ledere, i utdanningssystemet, myndighetene og media. Tidsskriftet har hatt en uavhengig kritisk rolle i fagutviklingen med sikte på å styrke fagfeltets akademiske kvalitet i artikler av praktikere som utfører forskning på eget felt.

Målgruppe: Primært forskere, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, praktikere, politiets ledelse, media og politiske myndigheter, især innen justissektoren.

Nordisk politiforskning har vært utgitt med to hefter årlig med åpen tilgang. Tidsskriftet har ikke hatt vurderings- eller publiseringsavgifter.

Tidsskriftet eies av Politihøgskolen og har vært utgitt i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet har vært støttet økonomisk av Danske Politimyndigheter, Umeå Universitet, Uppsala Universitet og Linnéunivesitetet Växjö, i Sverige. 

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Local (OCLC)
Tidsskriftet har vært godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i tidsskriftet eksporteres til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Nordisk politiforskning er et vitenskapelig tidsskrift med gull åpen tilgang (gold open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre rett til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. Tidsskriftet praktiserer ingen form for artikkelprosesseringsavgift eller annen forfatterbetaling.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn og Juridika, Universitetsforlagets databaser for elektronisk distribusjon av tidsskrifter. 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon