Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordic Journal of Religion and Society
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Nordic Journal of Religion and Society

Nordic Journal of Religion and Society er en arena for studier av forholdet mellom religion, religiøse institusjoner, kultur og samfunn. Religionssosiologi er en nøkkeldisiplin, men tidsskriftet dekker også religionspsykologi, religionsvitenskap/religionshistorie, kirkehistorie og empirisk teologi. Tidsskriftet inneholder fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og annet faglig relevant stoff.

Redaksjonen har som mål å publisere originalartikler på høyt vitenskapelig nivå og tidsskriftet er registrert som vitenskapelig publiseringskanal på nivå II i Universitet- og høgskolerådets liste over vitenskapelige publiseringskanaler.

Tidsskriftets hovedmålgruppe er forskere, lærere og studenter innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagdisipliner på nordiske læresteder, samt fag- og forskningsbiblioteker og andre relevante institusjoner.

Nordic Journal of Religion and Society (etablert 1987) utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med tidsskriftets redaksjonskomité og KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. Tidsskriftet utgis med to utgaver i året.

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Scopus
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2 i NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
ANSVARLIGE REDAKTØRER
Inger Furseth Professor, Universitetet i Oslo og Professor II, KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, Norge
Mia Lövheim Professor, Uppsala Universitet, Sverige

REDAKSJONSSEKRETÆR
Netta Marie Rønningen Forsker, KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, Norge netta.marie.ronningen@kifo.no

REDAKSJONSKOMITÉ
Magdalena Nordin Universitetslektor, Instutionen för litteratur, idéhistoria & religion, Göteborgs universitet, Sverige (Bokredaktør)
Kimmo Ketola Seniorforsker, Kyrkans forskningscentral, Tammerfors/Tampere, Finland
Lars Laird Iversen Førsteamanuensis, MF Vitenskapelig høyskole, Norge
Pétur Pétursson Professor, Faculty of Theology and Religious Studies, University of Iceland
Margit Warburg Professor, Institut for Tværkulurelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, Danmark
Tomas Axelson Associate Professor, Högskolan Dalarna, Sverige

KONTAKT REDAKSJONEN
Inger Furseth
Mia Lövheim

Magdalena Nordin (Bokredaktør), magdalena.nordin@lir.gu.se
Nordic Journal of Religion and Society er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på www.idunn.no.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 

About the journal

Nordic Journal of Religion and Society seeks to publish original work of exceptional quality and interest in the area of religion and society. Manuscripts submitted to the journal may not be published or under review for publication elsewhere. Only manuscripts that follow the format and content listed below will be considered by the editorial staff.

Submitting a manuscript

Before you submit your manuscript, we ask you to read the guidelines closely, and ensure:
 • all info about the author is included
 • the number of characters does not exceed the limits stated underneath
 • notes and references complies with the authors guidelines
 • abstract and keywords in English is included
All manuscripts submitted to the Nordic Journal of Religion and Society should be sent as an attachment to the editors.

Manuscript standard

The manuscript text should not be longer than 6000 words including footnotes, tables, figures and references.

Only articles in English are accepted. The manuscript must be proofread and adapted to an English-speaking audience by a consultant whose native language is English.

Use maximum three levels of headings, inclusive the title. Headings are not numbered.

Author anonymity: In the paper, please omit name(s) of author(s) elsewhere, except when citing previous work. Self cites should always be done in the third person and in such a way that reviewers cannot identify author(s).

Submitting a manuscript

Submitted manuscripts should contain the following:
 • Title
 • Abstract: Provide a brief abstract of 100 to 150 words
 • 3–5 keywords
 • The manuscript
 • Notes should be numerical and organized as footnotes
 • Literature references in alphabetical order
In separate documents:
 • Numbered figures and table (each one at a separate side)
 • Title page: Submit a separate title page with the following information: title, author(s) information (institution), date, number of words, and acknowledgements. 
Book reviews

Nordic Journal of Religion and Society seeks to publish book reviews for all disciplines that study the field of relations between religion, religious institutions, culture and society. The books reviewed either represent significant contributions to the field, or they analyze the role of religion in the Nordic countries, or they are authored by Nordic scholars. The journal only publishes book reviews in English.
 • Provide, at the beginning of the review, the name of the author, year of publication, title (in italic), place of publication, publisher, and number of pages. For example: Schmidt, Garbi. 2004. Islam in Urban America. Sunni Muslims in Chicago. Philadelphia: Temple University Press. 256 pages.
 • Include your name, academic title and institutional affiliation at the end of the review.
 • Review length should be about 800-1200 words.
 • If English is not your native language, please have your review proofread by a native English speaking person.
 • Submit your review within six months unless otherwise agreed.
 

Reference system

NJRS uses the most recent edition of The Chicago Manual Style B (Author-Date System) for citation and referencing. Detailed referencing instructions are available here: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.

Identify all sources within the text, using the author-date system as described in The Chicago Manual of style. Citations in the text must agree exactly with the list of references. All sources that appear in the one place must appear in the other.

DOI-references

References must include a Digital Object Identifier (DOI) for sources that have one. Place the DOI-URL at the end of the reference. To find out if a reference has a DOI, search by title or author at http://search.crossref.org/.

URL is used for electronic sources without DOI. Only include the accessed date if the source is likely to change.

Placement of DOI code in reference:

Woodhead, Linda. 2011. “Five Concepts of Religion.” International Review of Sociology: Revue International de Sociologie 21(1): 121—43. http://dx.doi.org/10.1080/03906701.2011.544192.

Tables, figures and illustrations

All figures and tables in the manuscript must be allowed published. If someone other than the author has made a figure or table, the name of the source should be stated in the text. The author is responsible for obtaining the permission to use earlier published illustrations. Placing of figures and tables in the text should be marked in the manuscript: [table / figure 1 about here].

Each table/figure should be numbered and editable in Microsoft Word. Title of table is placed above and title of figure below.

Quotes

Quotations of less than five lines are included in the sentence and marked by quotation marks (“). Quotations of five lines and more are written in 10 point and indented with no quotation marks.

Notes

Notes in the manuscript should be organized as footnotes, when using regular text processing software.

Notes should be kept to a minimum and used only for comment.

Referee process

The journal uses double blind reviewing of manuscripts. Manuscripts must therefore be anonymized by the author(s). Front side and information about the author(s) must be given in a separate document. All explicit self-references should be anonymized.

Rights

Copyright to articles published is held by Nordic Journal of Religion and Society.

Submitting a manuscript

All manuscripts submitted to the Nordic Journal of Religion and Society should be sent as an attachement to the editors.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon