Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordic Journal of Arts, Culture and Health
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Nordic Journal of Arts, Culture and Health er et åpent tilgjengelig (open access) tidsskrift etablert i 2019, med første utgave utgitt i november 2019. Det er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid. Tidsskriftets formål er å bidra til spredning av forskning, kunnskap og praksiserfaringer fra kunst-, kultur- og helsefeltet.

Tidsskriftet har som mål å:
 • Styrke kunst-, kultur- og helsefeltet i Norden og globalt
 • Bidra til økt kunnskap på feltet i et nordisk og internasjonalt perspektiv
 • Dokumentere pågående prosjekter for å sikre at verdifull kunnskap blir bevart og delt
 • Gi nordiske politikere og beslutningstakere et forskningsgrunnlag til bruk i politikkutvikling
Tidsskriftet praktiserer en vid definisjon av begrepet «helse», noe som inkluderer fysisk, psykisk, kulturell, eksistensiell, emosjonell, åndelig, arbeidslivsrelatert, sosial og samfunnsorientert helse.

Tidsskriftets målgrupper er forskere og studenter ved akademiske institusjoner, profesjonsutøvere som arbeider med kunstens og kulturens rolle innen helse, utdanning, offentlig forvaltning, media og en bred allmenhet.

Tidsskriftet utgir artikler på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (Norge), Høgskulen i Volda (Norge), Kulturförvaltningen, Region Skåne (Sverige), Primary Healthcare, Region Skåne (Sverige), Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Stockholm (Sverige), Aalborg universitet (Danmark), Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (Sverige), Turku University of Applied Sciences (TUAS) (Finland) og Uniarts Helsinki’s CERADA Research Centre (Finland).

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
ANSVARLIGE REDAKTØRER

Wenche Torrissen
Professor, Drama og teater, Høgskulen i Volda, og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
torrissen@hivolda.no

Anita Jensen
Kultur & helsostrateg, Kompetenscentrum för primärvård i Skåne; Gæsteforsker, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
anita.jensen@skane.se

REDAKTØR

Liisa Laitinen
Project Planner, Arts Academy, Turku University of Applied Sciences
liisa.laitinen@turkuamk.fi

REVIEWS EDITOR

Stephen Clift
Professor emeritus, Canterbury Christ Church University
stephen.clift@canterbury.ac.uk

REDAKSJONSRÅD

Max Liljefors
Professor, Avdelningen för konsthistoria och visualla studier, Lunds universitet

Lars Ole Bonde
Professor emeritus, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Leah Burns
Postdoctoral researcher, School of Art, Design and Architecture, Aalto University

Anders Ohlsson
Professor, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Tine Fristrup
Lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Stine Lindahl Jacobsen
Lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Steinar Krokstad
Professor og daglig leder, HUNT forskningssenter, NTNU - Norges teknisk-vitenskapelige universitet

Martin Lindström
Professor och överläkare, Socialmedicin och hälsopolitik, Lunds universitet

Kai Lehikoinen
Professor, Center for Educational Research and Academic Development in the Arts (CERADA), University of the Arts Helsinki

Vegar Rangul
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anita Salamonsen
Professor, RKBU Nord, UIT – Norges arktiske universitet

Töres Theorell
Professor emeritus, Institutionen for neurovetenskap (Neuro), Karolinska Institutet

Eva Bojner Horwitz
Professor, Kungl. Musikhögskolan 

Theodore Stickley
Associate Professor, Institute of Mental Health, Nottingham University

Emma Brodzinski
Senior Lecturer, Drama and Theatre, Royal Holloway, University of London
 
Nordic Journal of Arts, Culture and Health er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.

Tidsskriftet praktiserer ingen form for artikkelprosesseringsavgift (APC) eller forfatterbetaling.
ABOUT THE JOURNAL

The Nordic Journal of Arts, Culture and Health is an open access journal, providing a platform for publication and debate in the interdisciplinary field of arts and culture in healthcare and health promotion. The purpose of the journal is to contribute to dissemination of research, knowledge and practice experience in the arts, culture and health field.
 • Strengthen the arts and health field in the Nordic countries and globally
 • Contribute to the growing knowledge in the field from Nordic and international points of view
 • Document existing projects to make sure that valuable knowledge is maintained and shared
 • Provide Nordic politicians and decision-makers with an evidence-base for policy-making
The journal defines 'health' broadly which includes physical, mental, emotional, cultural, existential, spiritual, occupational, social and community health.

MANUSCRIPT STANDARD

The editorial office welcomes submissions of research articles (both empirical and theoretical), notes from the field, practice-based reports, opinion pieces, interviews and review pieces.

The journal practices external peer review of research articles and internal review of other written texts, such as book reviews and project presentations. The journal does not consider manuscripts for publication if they have already been published elsewhere. The editorial office accepts submissions in MS Word-format (.doc) or Rich Text –format (.rtf).

Authors must specify which of the following manuscripts that they are submitting:
 • Research article (Peer reviewed)
  • Original research (empirical studies)
  • Original scholarship (systematic reviews, theoretical articles, interpretive research, methodological articles, academic essays, etc.)
 • Notes from the field (Non-peer reviewed)
  • Practice-based reports
  • Opinion pieces
 • Review piece (Non-peer reviewed)
  • Review (books, conferences, events)
SUBMITTING A RESEARCH ARTICLE 
 • Research articles are double blind peer-reviewed and should:
  • Contain original research or scholarship
  • Not be under consideration by any other publication.
  • Be written in a clear and concise style.
  • Be compiled in the following order: title; abstract; keywords; main text; acknowledgements; references; appendices (as appropriate); table(s) with caption(s) (on individual pages); figure caption(s) (as a list).
  • Include the following structure (while these guidelines are not intended to be prescriptive, it is important that authors think carefully about how they structure their work in order to ensure that the research is rigorously presented):
   • Intro/background
   • Methods / methodological approach of research
   • Findings/results
   • Discussion
   • Conclusion/reflections
  • Be between 3,000 and 5,500 words and cannot exceed 40,000 characters (including space and paragraph marks). Authors should include a character count with their manuscript.
  • Include a structured abstract and keywords (in English and native language if the manuscript is not written in English) (see BEFORE SUBMITTING section).
  • Include a reference list of max. 35 references (see BEFORE SUBMITTING section).
  • Be anonymised. Self cites should always be done in the third person and in such a way that reviewers cannot identify author(s).
SUBMITTING NOTES FROM THE FIELD

Notes from the field are non-peer reviewed articles and will be more focused on practitioner or/and  service user  experience within the field and will allow for a range of creative ways of reporting (illustration, poem, report, short story, etc.). Notes from the field are meant to inform the reader about programmes/projects in arts in health practices, share knowledge about practice, discuss recent developments and provide insights into the materiality of arts and health.  

Notes from the field articles should:
 • Be written in a clear and concise style.
 • Be compiled in the following order: title; main text; references; appendices (as appropriate); table(s) with caption(s) (on individual pages); figure caption(s) (as a list).
 • Not exceed 20,000 characters (including space and paragraph marks). Authors should include a character count with their manuscript.
 • Include a reference list (see BEFORE SUBMITTING section).
SUBMITTING A REVIEW PIECE

Review pieces will not be subject to peer review but require editorial approval. Reviews may be of relevant books, significant conferences, seminars or workshops. Review pieces should:
 • Be between 600 and 1,000 words and cannot exceed 9,000 characters (including space and paragraph marks). Authors should include a character count with their manuscript.
 • Be written in a clear, concise, readable style.
 • Not be under consideration by any other publication.
BEFORE SUBMITTING

Contributors must check that each of the following has been supplied correctly:
 • Title page
  • Title and Author name (included separate from the submission for anonymity)
  • Author addresses – the submitted material should include details of the full postal and e-mail addresses of the contributor for correspondence purposes (included separate from the submission for anonymity). 
 • Abstract of max. 200 words (in English and the native language if the manuscript is not written in English). This is not needed for non-peer reviewed submissions Abstracts for research articles should include 4-7 sub-headings:
 • Purpose (mandatory)
 • Design/methodology/approach (mandatory)
 • Findings (mandatory)
 • Research limitations/implications (if applicable)
 • Practical implications (if applicable)
 • Social implications (if applicable)
 • Originality/value (mandatory)
 • Keywords – 3 to 5 keywords or two-word phrases (in English and the native language if the manuscript is not written in English)
 • Bibliography – titled ‘References’ (ensure that the references follow that APA style and include DOI’s – NJACH only considers submissions with accurate usage of the APA reference style)
 • Character count should not exceed 40,000/20,000 /14,000 (including abstract, article, references, space and paragraph marks).
ETHICS

Ensure to state (in the main manuscript):
 • Ethical considerations
 • Statement of interest
REFERENCE SYSTEM

The journal uses APA 7th edition style guide for references. Find NJACH's quick guide to APA here.

DOI-REFERENCES

The references should always include DOI-references, when possible (DOI: digital object identifier.) The DOI-reference should be accessible by clicking at the URL. If you are not sure about the DOI-code of a reference you may search for it here (title or author name): http://search.crossref.org/

The DOI-reference should be placed at the end of each reference, like in this example:
Aas, K. F. & Gundhus, H. (2015). Policing Humanitarian Borderlands: Frontex, Human Rights and the Precariousness of Life. The British Journal of Criminology, 55(1), 1-18. DOI: https://doi.org/10.1093/bjc/azu086

TABLES, FIGURES AND ILLUSTRATIONS

If someone other than the author has made a figure or table, the name of the source should be stated in the text. The author is responsible for obtaining the permission to use earlier published illustrations. Placing of illustrations in the text should be marked in the manuscript: [table / figure 1 about here].

Each table/figure should be numbered and editable in Microsoft Word. Title of table is placed above and title of figure below.

QUOTES

Quotations of less than five lines are included in the sentence and marked by quotation marks (“). Quotations of five lines and more are indented with no quotation marks.

PEER REVIEW

All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author(s). In addition, the article is reviewed by NJACH’seditorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

RIGHTS

The articles in the Nordic Journal for Arts, Culture and Health are published under the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license.

Scandinavian University Press follows the ethical publication guidelines of Committee of Publication Ethics (COPE).

SUBMISSIONS

All correspondence with the editors and submissions should be sent to: NJACH@kulturoghelse.no

Forward reviews directly to the Reviews Editor: stephen.clift@canterbury.ac.uk

NJACH accepts contributions on a continuous basis.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon