Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordic Journal of Arts, Culture and Health
Nordic Journal of Arts, Culture and Health er et åpent tilgjengelig (open access) tidsskrift etablert i 2019, med første utgave planlagt utgitt i november 2019. Det er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid. Tidsskriftets formål er å bidra til spredning av forskning, kunnskap og praksiserfaringer fra kunst-, kultur- og helsefeltet.

Tidsskriftet har som mål å
 • Styrke kunst-, kultur- og helsefeltet i de nordiske landene
 • Bidra til økt kunnskap på feltet i et nordisk perspektiv
 • Dokumentere pågående prosjekter for å sikre at verdifull kunnskap blir bevart og delt
 • Gi nordiske politikere og beslutningstakere et forskningsgrunnlag til bruk i politikkutvikling
Tidsskriftet praktiserer en vid definisjon av begrepet «helse», noe som inkluderer fysisk, psykisk, kulturell, eksistensiell, emosjonell, åndelig, arbeidslivsrelatert, sosial og samfunnsorientert helse.

Tidsskriftets målgrupper er forskere og studenter ved akademiske institusjoner, profesjonsutøvere som arbeider med kunstens og kulturens rolle innen helse, utdanning, offentlig forvaltning, media og en bred allmenhet.

Tidsskriftet utgir artikler på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Høgskulen i Volda, Primärvården Skåne, Aalborg universitet, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm og Turku University of Applied Sciences (TUAS). 

Kvalitetsvurdering
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Indeksering
Tidsskriftet vil bli indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
ANSVARLIGE REDAKTØRER

Wenche Torrissen
Førsteamanuensis, Drama og teater, Høgskulen i Volda, og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
torrissen@hivolda.no

Anita Jensen
Postdoc., Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, og Kompetenscentrum för primärvård i Skåne
anita@hum.aau.dk

REDAKTØR

Liisa Laitinen
Project Planner, Arts Academy, Turku University of Applied Sciences
liisa.laitinen@turkuamk.fi

REDAKSJONSRÅD

Max Liljefors
Professor, Avdelningen för konsthistoria och visualla studier, Lunds universitet

Lars Ole Bonde
Professor emeritus, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Anders Ohlsson
Professor, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Tine Fristrup
Lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Stine Lindahl Jacobsen
Lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Steinar Krokstad
Professor og daglig leder, HUNT forskningssenter, NTNU - Norges teknisk-vitenskapelige universitet

Martin Lindström
Professor och överläkare, Socialmedicin och hälsopolitik, Lunds universitet

Kai Lehikoinen
Professor, Center for Educational Research and Academic Development in the Arts (CERADA), University of the Arts Helsinki

Vegar Rangul
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anita Salamonsen
Førsteamanuensis, RKBU Nord, UIT – Norges arktiske universitet

Töres Theorell
Professor emeritus, Institutionen for neurovetenskap (Neuro), Karolinska Institutet

Eva Bojner Horwitz
Professor, Kungl. Musikhögskolan 

Theodore Stickley
Associate Professor, Institute of Mental Health, Nottingham University
Nordic Journal of Arts, Culture and Health er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.

Tidsskriftet praktiserer ingen form for artikkelprosesseringsavgift (APC) eller forfatterbetaling.
ABOUT THE JOURNAL

The Nordic Journal of Arts, Culture and Health is an open access journal, providing a platform for publication and debate in the interdisciplinary field of arts and culture in healthcare and health promotion. The purpose of the journal is to contribute to dissemination of research, knowledge and practice experience in the arts, culture and health field.
 • Strengthen the arts and health field in the Nordic countries
 • Contribute to the growing knowledge in the field from a Nordic point of view
 • Document existing projects to make sure that valuable knowledge is maintained and shared
 • Provide Nordic politicians and desicion-makers with an evidence-base for policy-making
The journal defines 'health' broadly which includes physical, mental, emotional, cultural, existential, spiritual, occupational, social and community health.

SUBMITTING A MANUSCRIPT

Before you submit your manuscript, we ask you to read the guidelines closely, and ensure:
 • all information about the author is included
 • the number of characters does not exceed the limits stated below
 • notes and references comply with APA 6th
 • abstract and keywords in English are included
All manuscripts submitted to the journal should be sent to the editors via e-mail.

MANUSCRIPT STANDARD

The editorial office welcomes submissions of research articles (both empirical and theoretical), practice based reports, opinion pieces, interviews, commentaries, conference reports, and book reviews.

The journal practices external peer review of research articles and internal review of other written texts, such as book reviews and project presentations. The journal does not consider manuscripts for publication if they have already been published elsewhere. The editorial office accepts submissions in MS Word-format (.doc) or Rich Text –format (.rtf).

Research articles intended for peer-review should not exceed 45 000 characters, including spaces and paragraph marks. Other texts should not exceed 30 000 characters.  

Author anonymity: In the paper, please omit name(s) of author(s) elsewhere, except when citing previous work. Self cites should always be done in the third person and in such a way that reviewers cannot identify author(s).

Submitted manuscripts should contain the following:
 • Title
 • Abstract in English: Provide an abstract of max. 300 words
 • 3–5 keywords
 • The manuscript
 • Literature references in alphabetical order
In separate documents:
 • Illustrations (submitted as individual, numbered files, referring to placement in the manuscript).
 • Title page: Submit a separate title page with the following information: title, author(s) information (institution), date, number of words, and acknowledgements. 
REFERENCE SYSTEM

The journal uses APA 6th edition style guide for references.

Introductions to this style can found here: http://www.apastyle.org/index.aspx

DOI-REFERENCES

The references should always include DOI-references, when possible (DOI: digital object identifier.) The DOI-reference should be accessible by clicking at the URL. If you are not sure about the DOI-code of a reference you may search for it here (title or author name): http://search.crossref.org/


The DOI-reference should be placed at the end of each reference, like in this example:
Aas, K. F. and Gundhus, H. (2015). Policing Humanitarian Borderlands: Frontex, Human Rights and the Precariousness of Life. The British Journal of Criminology, 55(1), 1-18. http://dx.doi.org/10.1093/bjc/azu086.

TABLES, FIGURES AND ILLUSTRATIONS

If someone other than the author has made a figure or table, the name of the source should be stated in the text. The author is responsible for obtaining the permission to use earlier published illustrations. Placing of illustrations in the text should be marked in the manuscript: [table / figure 1 about here].

Each table/figure should be numbered and editable in Microsoft Word. Title of table is placed above and title of figure below.

QUOTES

Quotations of less than five lines are included in the sentence and marked by quotation marks (“). Quotations of five lines and more are indented with no quotation marks.

NOTES

Notes in the manuscript should be organized as footnotes. Notes should be kept to a minimum and used only for comment.

REFEREE PROCESS

The journal uses double blind reviewing of manuscripts. Manuscripts must therefore be anonymized by the author(s). Front side and information about the author(s) must be given in a separate document. All explicit self-references should be anonymized.

RIGHTS

The articles in the Nordic Journal for Arts, Culture and Health are published under the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license.

Scandinavian University Press follows the ethical publication guidelines of Committee of Publication Ethics (COPE)
 • ISSN Online:
 • ISSN Print:
 • DOI:
 • Utgiver: Universitetsforlaget

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon