Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Finska språkbadselevers bruk av svensk passiv

Finnish immersion pupils’ use of Swedish passive
Postdoktoral forskare, Finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet
Universitetslektor, Finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet

Svensk passiv har flera olika former (s-passiv, vara- och bli-passiv). S-passivens dominans i svenska är också en tydlig skillnad mellan svenska och de andra nordiska språken. I den här artikeln analyserar vi L2-svenska översättningar av finska meningar för att se hur väl språkbadselever lärt sig passiven och vilken passivkonstruktion de föredrar. Vi jämför språkbadselever i årskurs 6 och 9 för att se om det blir en förbättring och också för att se om det finns en skillnad i vad de verkar ha problem med eller vad gäller vilken passivkonstruktion som de föredrar.

Våra resultat visar att s-passiven är den vanligaste i båda årskurserna precis som i L1-svenska och att de perifrastiska passivkonstruktionerna används mer i årkurs 9 men att de då fortfarande är problematiska. Årskurs 9 har högre formell korrekthet i sitt bruk av s-passiven och vara-passiven, men eftersom de använder fler komplexa former kan det ibland leda till normavvikelse. Vi ser att det finns problem främst i relation till formen i passivkonstruktionerna och inte så mycket i valet av passivkonstruktion, men det kan också vara svårt att bedöma konstruktionsvalet utan ett mer omfattande sammanhang varför vi anser att det vore värt att titta vidare på konstruktionsvalet i framtiden.

Nyckelord: svenska som andraspråk, svensk grammatik, komplexitet, språkbad, passiv

The Swedish passive has a variety of forms (s-passive, vara- and bli-passive). It also differs from the other Scandinavian languages in the dominance of the s-passive. In this article we analyse L2 Swedish translations of Finnish sentences to see how well a group of immersion learners can form passives and which passive construction they prefer. We compare immersion students in year 6 and 9 to see if there is any improvement and also if there is a difference in what they tend to have problems with or in the constructions they prefer to use.

Our results show that the s-passive is the most common in both years (as in L1 Swedish) and that the periphrastic forms increase in year 9 but that their form still causes problems. Year 9 reaches a higher level of formal correctness in s- and vara- passives, however since they use more complex forms more often this sometimes leads to inaccuracies. Our results show problems primarily in relation to the form and not in the choice of the passive construction, although construction choice is difficult to judge out of a bigger context and this would be worth looking at more in the future.

Keywords: Swedish as a L2, Swedish grammar, complexity, immersion, passive
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon