Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Norsk som digitalt samhandlingsspråk i fire familier med innvandrerbakgrunn – identitet og investering

Norwegian as language of digital interaction in four migrant background families – identity and investment
Postdoktor, MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo

Denne artikkelen utvider kunnskapsgrunnlaget om norsk som andrespråk ved å belyse rollen språket spiller i digital samhandling i familien. Andrespråksinnlæreres oppfatning av egne språkbehov og -ønsker forandres i takt med bruken av digitalt mediert interaksjon (Darvin & Norton, 2015; Douglas Fir Group, 2016). Migranter kan holde tettere kontakt med familie og venner i hjemlandet, samtidig som de kan bruke denne typen kommunikasjon til å bygge nettverk i landet de bor i, og til å utvikle sine språkkunnskaper, både i språkene de har med seg og språkene som brukes i den nye konteksten. Hvordan påvirker digitale språklige praksiser bruken av norsk i familier med innvandringsbakgrunn i Norge? Basert på intervju- og interaksjonsdata fra en studie av fire familier med senegalesisk bakgrunn i Norge undersøker jeg følgende spørsmål: Hvordan benyttes digital interaksjon til å utvikle familiens norskkunnskaper? Hvilken rolle spiller familiemedlemmenes oppfatning av identitet for bruken av norsk i denne samhandlingen? Målet er å forstå hva digital interaksjon kan fortelle oss om norsk som andrespråk i familiekommunikasjon.

Nøkkelord: digitalt mediert kommunikasjon, språkbruk i familien, uformell språklæring

This paper contributes to the research on Norwegian as a second language through an analysis of its role in digital interaction in the family context. Second language learners’ ideas of language needs and wishes change with the use of new information and communication technology (Darvin & Norton 2015; Douglas Fir Group, 2016). Through digital interaction, migrants may stay in closer touch with family and friends in the country of origin, and they can also build networks in the country of residence and develop their language competence. How does this influence on the use of Norwegian in migrant families in Norway? In the analysis of interview data, interactional and observational data, the following questions are discussed: How is digital communication used to develop Norwegian language competence in the family? What are the relations between the family members’ perspectives on identity and their use of Norwegian? The aim is to understand what digital use of Norwegian can tell us about Norwegian as a second language in family communication.

Keywords: digital interaction, family language practices, informal language learning
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon