Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Finländska svensklärares undervisningspraktiker och deras samband med elevers inlärningsresultat

The instructional practices of Finnish teachers of Swedish and their connection to students’ learning outcomes

Helsingfors universitet


Jyväskylä universitet


Helsingfors universitet


Helsingfors universitet

Lärarens val av undervisningspraktiker spelar en avgörande roll för elevers inlärningsresultat. I lärarkognitionen ingår förmågan att på adekvata sätt styra och handleda elevens inlärningsprocess och utvärdera dess utgång med livslångt lärande som huvudsyfte. I artikeln kartläggs och analyseras vilka samband som finns mellan undervisningspraktiker och elevers inlärningsresultat i svenskans långa lärokurs i slutet av den grundläggande utbildningen. Materialsamplet härstammar från den finländska nationella utvärderingen från 2013 och omfattar 1679 elever och 98 lärare, vars respons genomgick en fördjupad analys. Ur analysen framgick en tämligen traditionell bild av lärarnas arbetssätt. Vissa tidsenliga undervisningspraktiker som muntlig parövning var vanliga, medan bedömningsmönstren tedde sig relativt traditionella med skriftlig produktion i fokus. I princip uppskattade lärarna dock allmänna pedagogiska mål, t.ex. att växa som människa och att bemöta andra kulturer. En del signifikanta samband upptäcktes mellan arbetssätt och elevers språkfärdigheter. Skolundervisningens betydelse var tydligare för pojkar än för flickor. Barn till högre utbildade föräldrar gynnades mest av tidsenliga arbetssätt. Sammanfattningsvis rekommenderas en fortsatt förnyelse av svenskundervisningens praktiker genom pedagogiskt motiverad användning av informationsteknologi och utökande av autentiskt språkbruk i genuina möten eller på distans. I synnerhet bör pojkar och barn till dem som inte tagit studentexamen beaktas.

Nyckelord: svenska som det andra inhemska språket, undervisningspraktiker, inlärningsresultat, nationella utvärderingar, bedömning

Teachers’ choice of instructional practices plays a fundamental role in students’ achievement of intended learning outcomes. Teacher competence implies the ability to guide students’ learning process and to evaluate its outcome with regard to lifelong learning. In this article, we describe and analyse connections between teaching practices reported by teachers of Swedish in Finnish schools in Finland and the learning outcomes of their students by the end of compulsory basic education. The data come from the Finnish national evaluation of learning outcomes that was carried out in 2013, comprising responses from 1679 students and 98 teachers from 73 schools. The results of the quantitative and qualitative analyses revealed a rather traditional landscape of Swedish language teaching. Certain communicative teaching practices were reported. Yet, written production was favoured in assessments. In principle, teachers embraced more comprehensive pedagogical goals, such as personal development and cultural diversity. A few statistically significant connections were documented between teaching practices and students’ Swedish language skills. Language instruction seemed to have a stronger impact on boys’ language skills than on girls’, and children with more well-educated parents benefitted more from up-to-date practices than those of lower educated parents. In conclusion, we recommend a continuing reform of Swedish instruction by means of increasing authentic encounters in Swedish, both live and on-line.

Keywords: Swedish as the second national language, instructional practices, learning outcomes, national evaluations of learning outcomes, assessment
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon