Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

General and academic high frequency vocabulary in Danish


PhD fellow, The Department of English, Germanic and Romance Studies / The Centre for Internationalisation and Parallel Language Use, University of Copenhagen, Denmark


Associate Professor, The School of Linguistics and Applied Language Studies, Victoria University of Wellington, Aotearoa/New Zealand


Professor of foreign language acquisition, The Department of English, Germanic and Romance Studies, University of Copenhagen, Denmark

In contrast to the extensive literature in English on high frequency vocabulary for second and foreign language learners and teachers, there is little research into lexis in Danish beyond lexicographical and descriptive studies. This article firstly investigates high frequency vocabulary in Danish, using a corpus-based approach, and focuses on the development and evaluation of lemma-based lists of the 2,000 most frequent words of Danish. A second focus is to investigate the extent to which items in the high frequency lists might be academic in nature. Results show that the first 1,000 lemmas in Danish had higher coverage of a corpus of general written Danish (76.96%) than a corpus of written academic Danish (63.04%). The second 1,000 words provide much lower coverage than the first 1,000 words; a pattern that is similar in other languages, such as English and French. The high frequency items also show disciplinary differences in their coverage over academic Danish, again indicating similarities with other languages. A ratio-based comparison found 402 words that occur more frequently in an academic corpus than in a corpus of general Danish. The high frequency lists are useful for learners of Danish as a second or foreign language, and the academic words will be particularly useful for learners who are planning to study in higher education in Danish; Danish L1 students may also benefit from learning the academic meanings of these words.

Keywords: high frequency vocabulary, Danish, academic vocabulary, lexical coverage

I den hidtidige forskning i det danske ordforråd er der meget få undersøgelser der bevæger sig ud over et leksikografisk og deskriptivt plan, i modsætning til forskningen i det engelske ordforråd hvor leksikalske undersøgelser i høj grad er rettet mod andet- og fremmedsprogsforskningen. Denne artikel udforsker det danske højfrekvente ordforråd ud fra en korpusbaseret tilgang og fokuserer på udviklingen og evalueringen af lemmabaserede lister over de 2.000 hyppigste ord i dansk. Desuden undersøges det om der er ord blandt de hyppigste 2.000 ord som har en iboende akademisk betydning ved siden af deres almensproglige betydning. Resultaterne viser at de første 1.000 lemmaer i dansk har en højere dækningsgrad i forhold til et skriftligt almensprogligt korpus (76,96 %) end i forhold til et korpus over skriftligt akademisk dansk (63,04 %). De næste 1.000 ord har en meget lavere dækning end de første 1.000 ord, mens der også er forskelle fra fag til fag i forhold til hvordan de højfrekvente ord dækker akademisk dansk. Disse dækningsmønstre ses også i fransk og engelsk. En ratio-baseret sammenligning identificerede 402 ord som forekommer hyppigere i et akademisk korpus end i et almensprogligt korpus og som dermed kan kategorises som akademiske ord. Listerne over det højfrekvente ordforråd i dansk og de akademiske ord er meget brugbare for udlændinge der lærer dansk som andet- og fremmedsprog, men også de der har dansk som førstesprog kan drage nytte af at lære den akademiske betydning af de højfrekvente ord.

Keywords: high frequency vocabulary, Danish, academic vocabulary, lexical coverage
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon