Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

“Danish is really hard, don’t worry about it”

Voksne indlæreres forestillinger om dansk som et særlig svært sprog

Adjunkt, Københavns Professionshøjskole


Videnskabelig medarbejder, FHNW School of Education, Switzerland

I denne artikel undersøger vi indlærerforestillinger om dansk som et særlig svært sprog. Vores data stammer fra to ph.d.-afhandlinger (Ritzau 2014; Øhrstrøm 2015), der begge beskæftiger sig med indlærerforestillinger og anvender en kontekstuel tilgang (Barcelos 2003) til disse. Vi præsenterer skriftlige og mundtlige data i form af dagbogsnotater, læringsjournaler og interviews. I begge undersøgelser giver deltagerne udtryk for, at dansk er et særlig svært sprog at lære. Deltagernes forestillinger om dansk som et svært sprog inddeler vi i tre kategorier. Deltagerne mener, at dansk er svært at lære, fordi 1) der er stor diskrepans mellem skrift og lyd på dansk, 2) det er svært at finde muligheder for at bruge dansk i sociale sammenhænge, og 3) det virker demotiverende, at danskere omtaler dansk som et særlig svært sprog. Punkt 1 og 2 reflekteres i to videnskabelige standpunkter, det lingvistiske og det sociale argument om dansk som et sprog, det er svært at lære. Punkt 3 reflekterer den offentlige og faglige diskurs om dansk som et svært sprog. Artiklen bidrager til den løbende diskussion ved at konkludere, at selve diskursen om dansk som et svært sprog kan være medvirkende til, at nogle indlærere finder dansk svært. De tre kategorier af forestillinger strukturerer artiklen teoretisk og empirisk.

Nøgleord: indlærerforestillinger, dansk som andet- og fremmedsprog, ortografisk transparens, andetsprogsbrugere

This paper investigates second language learner beliefs about Danish being particularly difficult to learn. The data are from the authors’ two Ph.D. theses (Ritzau 2014; Øhrstrøm 2015), both of which take a contextual approach (Barcelos 2003) to second language learner beliefs. We present written and oral data in the form of journal notes, learning journals and interviews. In both studies, the participants hold beliefs about Danish as a particularly difficult language, and these fall into three categories. The participants believe that Danish is difficult to learn, because 1) there is a large discrepancy between spoken and written Danish, 2) there is a lack of social opportunities for using Danish, and 3) it is discouraging for learners when Danes describe Danish as a difficult language to learn. The first two categories are known from other research on Danish as a second and foreign language, and we refer to these as the linguistic and social claims about the difficulty of learning Danish. The third category refers to public and academic discourses about Danish as a difficult language. This paper contributes to the ongoing discussion by suggesting that this negative discourse about Danish may impede the process of learning Danish for some learners. The three categories of beliefs structure the paper theoretically and empirically.

Keywords: second language learner beliefs, Danish, second language acquisition, foreign language learning, orthographic transparency, second language users
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon