Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Ordtoner i det norske talespråket til utenlandske studenter med tysk som førstespråk. En akustisk studie og et didaktisk perspektiv

Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Denne undersøkelsen har som mål å gi innsikt i produksjonen av østnorske ordmelodier hos internasjonale studenter med tysk som førstespråk (S2-talere) og hos norske førstespråksbrukere (S1-talere). Sju tyske studenter på norskkurs på trinn 3 ved Universitetet i Oslo (UiO) og sju østnorske S1-talere har lest inn de samme setningene. I setningene har jeg valgt ut ord som i østnorsk uttales med aksent 1 og ord som uttales med aksent 2. Den norske uttalen til de tyske S2-talerne og til de norske S1-talerne ble målt akustisk og tonegangen sammenlignet. Fordi trykksterk stavelse i tysk, som i mange andre språk, gjerne har en høy tone, var min hypotese at de tyske S2-talerne ville ha vansker med å produsere lav tone i trykkstavelsen i østnorske aksent 1-ord. Resultatene bekreftet denne hypotesen, men viste samtidig et generelt høyere tonenivå hos S2-talerne. Resultatene viste også at man ikke kan registrere klare forskjeller i realiseringen av de to toneaksentene hos S2-talerne.

Nøkkelord: andrespråksuttale, S2-prosodi, toneaksenter, tysk, østnorsk

The goal of this study is to obtain empirical evidence of the production of the tonal accent contrast in Urban East Norwegian (UEN). The study investigates how Norwegian first language (L1) speakers and second language (L2) speakers of Norwegian with German as their native language realize the Norwegian word tones. Seven international German students in Norwegian courses level 3 at the University of Oslo (UiO) and seven Norwegians with UEN as their L1 were reading the same sentences. The sentences contain words that are pronounced with accent 1 or accent 2 in UEN. The Norwegian pronunciation of the L1 and L2 speakers was measured acoustically and their tonal accent was compared. My hypothesis was that the German informants would have difficulties producing a low tone in the stressed syllable in UEN accent 1 words. This is because stressed syllables in German, as in many other languages, often have a high-pitched tone. The results of this study confirmed the hypothesis, but also showed that the German students had a higher tonal level in general. The results also showed that it is not possible to register clear differences in the realization of the two accents for the L2 speakers.

Keywords: second language pronunciation, L2-prosody, tone accents, German, East Norwegian
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon