Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Narrativ struktur i fortellinger skrevet av internasjonalt adopterte barn på 5. trinn


Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Artikkelen presenterer funn fra en narrativ analyse gjort på internasjonalt adopterte barns (n = 52) skriftlige fortellinger på 5. trinn. Adoptivbarnas narrative struktur og sammenheng er sammenliknet med strukturen i fortellinger skrevet av jevnaldrende, norskfødte barn (n = 52) fra tilsvarende sosioøkonomisk bakgrunn. Adopsjonsalderen varierer fra 5 mnd. til 98 mnd. (m = 28,2, SD = 24,3). Gjennomsnittlig botid i Norge er 8,4 år (SD = 25,3 mnd.). Analysen viser at tekstene i de to utvalgene skiller seg fra hverandre med omsyn til den narrative strukturen på lokalt og globalt nivå. Det er tendenser til at de norskfødte har et større språklig repertoar og flere lingvistiske ressurser til å skape sammenheng enn adoptivbarna. Funnene vurderes med henblikk på hvorvidt forsinket språklæring før og innenfor den kritiske perioden for språklæring kan påvirke ferdigheten til å etablere narrativ struktur i skriftlige fortellinger.

Nøkkelord: internasjonalt adopterte barn, forsinket språklæring, narrativ struktur, Frog, where are you?

The article presents findings from a narrative analysis conducted on 52 Norwegian-speaking internationally adopted children’s (IA) written stories in the fifth grade of elementary school. IA children’s narrative structure is compared with the structure of stories written by 52 monolingual non-adopted Norwegian-speaking peers (CTL) from similar socioeconomic background. Age at arrival ranges from 5 months to 98 months (m = 28.2, SD = 24.3). The average time of residence in Norway is 8.4 years (SD = 25.3). The current study reveals that CTL children who have been exposed to Norwegian from birth have a larger linguistic repertoire and more linguistic resources to link episodic events and create context compared to IA children with an interrupted first language development. The findings are reviewed with respect to whether or not delayed exposure to Norwegian before and within the critical age for language learning, may affect the skill to establish narrative structure in written stories at age 10-11 years.

Keywords: internationally adopted children, narrative structure, delayed language exposure, Frog, where are you?
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon