Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Lek som handling i nexus för ett tvåspråkigt barn, interaktion och diskurser


Jyväskylä universitet, Institutionen för språk- och kommunikationsstudier Åbo Akademi, Tillämpad pedagogik

I den här artikeln analyserar jag hur lek som social handling skapas i nexus av det tvåspråkiga barnets historiska kropp, interaktionsordning i tre olika leksituationer på småbarnspedagogisk verksamhet (daghem) och ett flertal diskurser som anknyter sig till tvåspråkighet. Fantasilek är en ofta förekommande aktivitet på daghem och ger en bra utgångspunkt för att studera hur ett tvåspråkigt barn hanterar sina två språk i interaktion med andra i olika gruppsammansättningar. Studien har genomförts med en samling etnografiska metoder som kallas nexusanalys (Scollon & Scollon, 2004). Det finsk-svenska tvåspråkiga barnet i den enspråkigt svenskspråkiga verksamheten använde sig av båda sina modersmål i leksituationerna. Analysen visade hur en enspråkig policy blev till tvåspråkig praxis i barnens lek. Tvåspråkigheten visade sig vara ett resultat av dels barnens situerade språkval men dels också ett resultat av en återskapande av olika bredare diskurser som cirkulerade i spelsituationerna.

Nyckelord: tvåspråkighet, daghem, förskola, diskurs, nexusanalys

In this article I examine how pretend play is constructed in a nexus of a bilingual child’s historical body; the interaction order in three different preschool play situations; and multiple discourses relating to bilingualism. Pretend play is a frequently occurring social activity in preschools and offers fruitful ground for studying how a bilingual child handles her languages in different group constellations. The study makes use of ethnographic data methods, more precisely nexus analysis (Scollon & Scollon, 2004). The Finnish-Swedish bilingual child was enrolled in a monolingual Swedish medium preschool in Finland and deployed both of her languages in play situations. The analysis shows that the monolingual language policy turned into bilingual practice in the children’s play. The bilingual practices were not only a result of situated language choices between the children, but it was also a reproduction of wider discourses surrounding the play situations.

Keywords: bilingualism, early childhood education, discourse, nexus analysis
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon