Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Flerspråklige lærere som opfindere – i danske og norske skoler

Multilingual teachers as inventors in Danish and Norwegian schools
Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus

Denne artikkelen setter søkelyset på flerspråklige lærere i danske og norske skoler. Artikkelens empiriske materiale og teoretiske og analytiske fundament hentes fra doktoravhandlingene våre (Daugaard, 2015; Dewilde, 2013), som begge er lingvistisk etnografiske studier. Daugaards feltarbeid foregår ved en dansk skole og kombinerer feltnotater med videoopptak og bilder, mens Dewildes feltarbeid finner sted ved to norske skoler og baseres på en kombinasjon av feltnotater og lydopptak. I artikkelen kombineres et empirisk fokus på flerspråklige lærere og deres profesjonelle praksis med en teoretisk forståelse av språk som oppfinnelse, og i forlengelsen av dette anses flerspråklige lærere som oppfinnere. Dette perspektiveres med Conteh, Copland og Creeses (2014) konseptualisering av myter om språkundervisning og språklæring. Artikkelens analyser viser hvordan de flerspråklige lærerne utfordrer mytene i sin pedagogiske praksis og i møte med andre lærere og skoleledelsen, slik at de framstår som forkjempere i en transformasjon av språkpedagogisk praksis i skolen.

Nøkkelord: flerspråklige lærere; lingvistisk etnografi; modersmålsundervisning; tospråklig fagopplæring; myter

This article focuses on multilingual teachers in Danish and Norwegian schools. In the article, we bring together empirical material as well as theoretical frameworks from our doctoral dissertations (Daugaard, 2015; Dewilde, 2013). Both dissertations report on linguistic ethnographies: Daugaard’s fieldwork is carried out in a Danish school and combines fieldnotes, photos and video recordings, whereas Dewilde’s fieldwork takes place in two Norwegian schools and draws on a combination of fieldnotes and audio recordings. In the article, we combine an empirical focus on multilingual teachers and their professional practice with a theoretical understanding of language as invention, thus constructing multilingual teachers as inventors. The analyses illustrate how multilingual teachers challenge myths about language teaching and learning (Conteh, Copland & Creese, 2014) in their everyday encounters with pupils, teachers and school management, and, through their inventive practices, stand forth as pioneers in a potential transformation of language pedagogical practice in schools.

Key words: multilingual teachers, linguistic ethnography, mother tongue teaching, bilingual subject teaching, myths
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon