Med förtvivlans mod. Kampen för Polen 1939–45

Mathias Forsberg & Artur Szulc

Stockholm: Prisma 2008 546 sider. ISBN 9789151847016

Omtalt af Søren Riishøj [lektor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet]

I Med förtvivlans mod. Kampen för Polen 1939–45 præsenterer Mathias Forsberg og Artur Szulc læseren for en særdeles omfangsrig, men meget levende skrevet gennemgang af den polske indsats under 2. verdenskrig – såvel på hjemmefronten som uden for landets grænser. Bogen åbner med en ca. 40 siders udmærket introduktion om Polens historie fra landets genopståen efter 1. verdenskrig, det voksende pres fra Tyskland og årene frem til Tysklands angreb og krigsudbruddet i 1939. Derefter følger de to hoveddele.

I del I gives en grundig gennemgang af krigens forløb de få uger fra det tyske angreb på Polen og frem til nederlaget. Forløbet af krigen på de enkelte frontafsnit beskrives, herunder det hero-

iske forsvar af Westerplatte nær Gdansk, samt kampene omkring Mlawa, Krakow, Schlesien og Warszawa.

I del II gennemgår Forsberg og Szulc skabelsen af den polske eksilarmé, exodus fra Sovjetunionen til Mellemøsten og etableringen af det polske II korps, og i det hele taget den polske indsats i kampen mod Tyskland på de forskellige frontafsnit uden for landets egne grænser, det være sig i Sovjetunionen, Frankrig, Norge, på de britiske øer, i Nordafrika, Middelhavsregionen og derefter på det europæiske fastland. Under overskriften «Från Monte Cassino till Wilhelmshaven» beskrives meget nøje kampene i den sidste del af krigen, især omkring Monte Cassino, Normandiet og Nederlandene.

De mange problemer der opstod mellem de polske officerer og for eksempel de britiske militære så vel som civilbefolkningen, beskrives spændende og meget levende (om erfaringerne fra for eksempel Skotland, se s. 384, 398). Der eksisterede tilsyneladende noget af en kulturkløft mellem officerer fra Polen og de britiske øer. For polakkerne var den militære indsats uden for landets egne grænser meget et statussymbol og desuden et middel til at styrke polske nationale interesser. Problemet var dog ikke kun på den polske side. Heller ikke den britiske (eller amerikanske) militærledelse var meget for at lytte til polakkerne og drage nytte af de polske krigserfaringer (jf. s. 401).

Selve forståelsen lettes undervejs i bogen af gode kort/tegninger der viser forløbet og bevægelserne under kampene på de enkelte frontafsnit. Med andre ord har vi at gøre med en meget læservenlig og for mig at se også lærerig beretning. Bogen er desuden forsynet med et velvalgt billedmateriale.

Ikke alene beskrives selve kamphandlingerne, der er undervejs gode analyser af også det politiske magtspil omkring den polske krigsindsats. Forfatterne forholder sig som allerede antydet bestemt ikke ukritisk til de politiske holdninger og strategier der blev valgt i forbindelse med den væbnede modstand i krigens første uger. I bogen stilles for eksempel spørgsmål ved værdien af modstanden i forbindelse med belejringen af Warszawa (s. 274–75). Denne bibragte ikke tyskerne nævneværdige tab, mens 6000 polske soldater og 10 000–15 000 civile mistede livet, ligesom adskillige historiske og kulturelle bygningsværker blev ødelagt. Modstanden forsinkede riktignok den tyske fremmarch med et par uger, men dette havde ikke nævneværdig betydning rent militært, da det næste tyske felttog først kom i maj 1940. Alt dette

kunne dog de polske militære og politiske ledere naturligvis ikke overskue i selve situationen i krigens første uger.

Forsberg og Szulc rejser også adskillige kritiske spørgsmål i tilknytning til splittelsen i det politiske og militære lederskab i eksil. Blandt annet blev general Wladyslaw Sikorski, lederen for den polske eksilregering, anklaget for underdanighed over for Stalin og Churchill (s. 341). Forfatterne peger også på problemerne i forbindelse med den polske eksilregerings forhandlingsstrategier over for vestlige krigsmagter og Rusland, især spørgsmål relateret til politisk realisme – eller mangel på samme – hos mange polske ledere i eksil.

De mange kontroverser med den britiske regering og den negative omtale i medierne, for eksempel beskyldninger om antisemitisme (jf. s. 390), skadede også Polens sag. Dertil kommer de føromtalte «kulturbestemte» kontroverser mellem polske officerer og vestlige, især britiske og amerikanske. Sagt med andre ord, har vi på ingen måde at gøre med et «historisk skønmaleri». Måske netop derfor er bogen lærerig og også anbefalelsesværdig.

Afslutningsvist skal jeg understrege, at jeg er politolog og underviser især om de central- og østeuropæiske landes transitioner med vægt på årene siden 1989. Jeg er således ikke historiker, selv om jeg har læst ganske meget om Polens historie. Som «ikke-historiker» er jeg naturligvis ikke i stand til i detaljer at bedømme korrektheden af bogens vurderinger af forløbet af bestemte historiske hændelser. Men set «udefra», af en ikke-historiker, virker det faglige niveau, herunder behandlingen af kilder og arkivmateriale, særdeles kompetent.